Özgeçmiş

PROF. DR. MUSTAFA FEHMİ TÜRKER

 (Orman Yüksek Mühendisi-İşletmeci)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 www.mustafafehmiturker.com.tr

 1963’de Trabzon İli Çaykara ilçesi Soğanlı Köyü’nde doğdu. İlk (1974), orta (1977) ve Lise (1980) öğrenimini İstanbul ili Bakırköy ilçesindeki okullarda tamamladı. 1985’de İÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünü (1985) ilk altıda bitirdi. 1986’da KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Orman Ekonomisi Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. 1987’de İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Ekonomisi Programından yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. 1994’de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümünde başladığı ikinci lisans eğitimini 1998’de birincilikle bitirdi. 1987’de KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Orman Ekonomisi Bilim Dalında başladığı doktora eğitimini 1992’de tamamladı. Aynı yıl, Orman Ekonomisi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1996’da Orman Ekonomisi bilim alanında üniversite doçenti unvanını kazandı. 2002’de profesörlüğe atandı.  

 Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) kapsamında KTÜ Bölgesel Yönlendirme Heyeti üyesi olarak çalıştı. 2000-2005’de Avrupa Ormancılık Enstitüsü (EFI)’nce yürütülen, desteklenen ve bitirilen Akdeniz Ülkeleri Orman Kaynakları Dışsallıkları (MEDFOREXs) adlı uluslararası projede Türkiye resmi üyesi olarak araştırmacı konumunda çalıştı. Proje kapsamında İspanya (iki kez) ile İtalya ve Fransa’da yapılan toplantılara katıldı. TÜBİTAK ve KTÜ tarafından desteklenen 15 adet projede, yönetici veya araştırmacı olarak görev aldı.

 Bilimsel ilgi alanları olarak; Orman Kaynakları Ekonomisi ve İşletmeciliği, Pazarlama Yönetimi ve Orman Ürünleri Pazarlaması, Devlet Orman İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Çözümlemesi ve Yönetimi, Orman-Halk İlişkileri, Orman Köyleri ve Köylülerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Kalkındırılması, Odun Dışı (Organik) Orman Ürünleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Ormancılık Teşkilatında Kültür, Ormancılıkta Katılım ve Paydaşlar Arasında Çatışma (İhtilaf) Yönetimi, Orman Kaynaklarında Dışsallıklar ve Toplam Ekonomik Değer Tayini ve Ormancılıkta Belgelendirme verilebilir.

 1994-1995 ve 2005-2008’de KTÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı görevi ve 2005-2008 döneminde KTÜ Orman Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2008-2011 yılları arasında Orman Fakültesi dekanı olarak görev yaptığı, Artvin Çoruh Üniversitesi’nde, Orman Fakültesi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Orman Fakültesi Kurulu Başkanlığı, Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yapmıştır.

 Türk dili ve edebiyatı, Türk-İslam tarihi, medeniyetler, kalkınma, toplumbilim, halkbilim, uluslararası örgüt ve ilişkiler, seyahatnameler ve şehir yazıları alanlarında kitap okur. Anı-Portre deneme ve yurt dışı seyahatlerine dair günlük yazıları kaleme aldı ve bir kısmını yayınladı. Tarihi harita ve sanat değeri olan resimler ile çömlek, ahşap, bakır ve yünden yapılma eski zaman ev ve hayat eşyalarından oluşan bir birikimi de vardır.

 TMMOB Orman Mühendisleri Odası ve Trabzonspor Derneği üyesidir. Evli ve Melik Ziya, Yunus Emre ve Alperen Emir adlarında 3 evlât sahidir. 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 9 guests and no members online