Yeis Ve İmkânsızlıklar Kıskacında ...

YEİS VE İMKÂNSIZLIKLAR KISKACINDA DİRİK BİR BİLİMSEL KURUM:

  ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

 

1.    Giriş

Ülkemizde ormancılık uygulaması ve eğitim-öğretimi, çok köklü bir tarihi geçmişe sahip bulunmaktadır. Nitekim 1839 yılında yani bundan tam 170 yıl önce, Osmanlı Türkiye’sinde Orman Umum Müdürlüğü (OUM) kurulmuştur. Denilebilir ki, MÖ 209 yılında Mete Han tarafından kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri’nden sonra, vatan sathına yayılması ve yaklaşık iki asırlık geçmişi ile Türk Ormancılık Teşkilatı, Ülkemizin en köklü kurumlarından birisidir.

Türkiye’mizde derinlikli bir yapıya sahip olan ormancılık teşkilatı ile asırdaş olan ormancılık eğitimi de, bugün İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin de nüvesini teşkil eden ve ilk kez 1857 yılında Halkalı Ziraat Mektebi bünyesinde kurulan “Ormancılık Okulu” ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Ormancılık ilim-irfan ocağının bu ilk müessesinin kuruluşundan tam 114 yıl sonra 1971 yılında KTÜ’ ne bağlı Orman Fakültesi kurumuştur. 1992 yılında yani ilk ormancılık yüksek öğrenimi kurumundan tam 135 yıl sonra, o ana kadar sayısı sadece 2 adet olan orman fakültesi sayısı, bir gecede tam olarak 7 orman fakültesinin TBMM’ de kanun ile kurulmasından sonra 9 adete yükselmiş bulunmaktadır.        

Read more: Yeis Ve İmkânsızlıklar Kıskacında ...

BAŞI DİK BABA METİN!

BAŞI DİK BABA METİN!


2008 yılının bitimine üç gün kala, AÇÜ Orman Fakültesi Dekanı olarak görevime başlamak için, kısa burunlu otobüs ile Trabzon’dan Artvin’e intikal ederken; doğrusu yıllar önce, 1993 yılında iktisat dersi vermek için görevlendirildiğim Artvin Orman Fakültesi’ne her üç haftada bir giderken kullandığımız araçların, yolların ve her şeyden önce de manzaranın çokça değişmiş olduğunu bir çırpıda anlamıştım. Özellikle, Borçka İlçemizde tesis edilen barajın su toplama havzası; önceki nehir içi yolları yutmuş, ardında ormanlar içinde adeta bir göl üretmiş ve göl su aynasının üzerine alınan ulaşım yolu ile de, yolculara iyi seyir keyfi veren bir hale bürünmüştü. Doğrusu bu yolculuğumda yolun ve gölün sağında kalan “Yüzbaşıoğlu Aile Çay Bahçesi” adlı gördüğüm şirince tesis, daha sonraları sıkça ziyaret edeceğim ve müşteriden öte dost olarak hüsnü kabul göreceğim bir mekan, bir ocak  olacaktı. 

Read more: BAŞI DİK BABA METİN!

“Adam gibi adamdı” dedirtip Hakk’a yürüyen HASAN TÜRKER’İN ARDINDAN

“Adam gibi adamdı” dedirtip Hakk’a yürüyen HASAN TÜRKER’İN ARDINDAN

              AMCAM HASAN TÜRKER’İN AZİZ HATIRASI ÜZERİNE…

              Geçtiğimiz Kurban Bayramı gecesi, evlatlarımla birlikte bayram namazına gitmek üzere sözleşip uyumak amacıyla odama çekildiğimin üzerinden çok geçmemiş olacak ki, eşim yarım yamalak dalabildiğim uykumdan beni uyandırıp “Amcamız Farabi Hastanesinin Acil Servisinde yatıyormuş, telefonla bildirdiler” deyince, apar topar vaziyette ve uyku sersemliğinin de verdiği garip duygular içerisinde kendimi evimizin yanı başındaki hastanenin acil servisine attım. Hastanenin sözü geçen kısmına vardığımda, hemşireler ve onlardan çok sayıda olan hekimlerle ve de seyyar perdelerle amcamın dört bir yanının çevrildiğini, acil servisin tam ortasında, diğer hastalardan adeta yalıtıldığını gördüm. Daha “Neler oluyor?” dememe fırsat vermeyen bekçi, acil servisten çıkmamı benden kuvvetle ve ısrarla talep etti. Gördüğüm manzara cidden çok hayati idi ve hekimler muhtemelen amcamın yorgun düşen kalbine masaj uygulaması tatbik ediyorlardı.

Read more: “Adam gibi adamdı” dedirtip Hakk’a yürüyen HASAN TÜRKER’İN ARDINDAN

More Articles...

  1. AÇÜ Orman Fakültesi Bilim Camiası Üyelerine ve İdari Çalışanlara Veda Çağrısı
  2. AÇÜ Çalışanlarına Veda...

Page 1 of 2

Son Haberler

 29.05.2019 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 4 guests and no members online