Bilimsel Toplantılar

BİLDİRİLİ OLARAK KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR

 

(1)          ORENKO’92, I. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, KTÜ Orman Fakültesi, 22-23 Eylül 1992, TRABZON.

(2)          ENERJİ 1993, 11. Doğal Gaz, Kömür, Petrol, Su, Güneş, Rüzgar, Hidrojen, Biyogaz, Yeraltı Isısı, Nükleer Enerji ve Diğer Alternatif Enerji Kaynakları ve Enerji Tasarrufu Fuarı, TÜYAP İstanbul Sergi Sarayı, 21-22 Ocak 1993, İstanbul.

(3)          ORENKO’93, II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, KTÜ Orman Fakültesi, 6-9 Ekim 1993, TRABZON.

(4)          Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, TC Orman Bakanlığı, 18-23 Ekim 1993, Marmaris /TÜRKİYE.

(5)          I. Ormancılık Şurası, TC Orman Bakanlığı, 1-5 Kasım 1993, Ankara.

(6)          Bölgesel Kalkınma Sempozyumu’94 (Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu İllerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Sorunlar-Politikalar), KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13-15 Ekim 1994, Trabzon.

(7)          Çevre Sempozyumu, Atatürk Üniversitesi Mühendislik fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, 18-20 Eylül 1995, Erzurum.

(8)          I. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, KTÜ Orm. Fak.  23-25 Ekim 1995, Trabzon.

(9)          Kuşburnu Sempozyumu, Gümüşhane Valiliği-KTÜ Orman fakültesi, 5-6 Eylül 1996, GÜMÜŞHANE.   

(10)      Uluslararası Katılımlı III. Ekoloji Yaz Okulu: Çevre Eğitimi: Metod ve Özel Konular, 21-27 Temmuz 1997, Trabzon.

(11)      XI. Dünya Ormancılık Kongresi (21. Yüzyıla Doğru Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ormancılık), TC Orman Bakanlığı ve Dünya Gıda ve Tarım Teşkilatı, 13-22 Ekim 1997, Antalya-TÜRKİYE.

(12)      Second Trabzon International Energy and Environment Symposium, KTU, July 26-29, Trabzon-TURKEY.

(13)      Doğu Karadeniz Bölgesinde Orman Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, TC Orman Bakanlığı-KTÜ Orman Fakültesi, 8-10 Ekim 1998, Trabzon.

(14)      Cumhuriyetimizin 75. Yılında Ormancılığımız Sempozyumu, İÜ Orman Fakültesi, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi, 21-23 Ekim 1998, Harbiye İstanbul.

(15)      Araştırma Sempozyumu’98, TC Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk İstatistik Derneği, Türk Matematik derneği, İstatistik Mezunları Derneği,  23-25 Ekim 1998, Ankara.

(16)      Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, OMÜ Ziraat Fakültesi, Samsun Valiliği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği, 4-5 Ocak 1999 Samsun.

(17)      Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, KTÜ, 11-12 Ekim 1999, Trabzon.

(18)      KTÜ Orman Fakültesi Seminerleri, Orman Mühendisliği Bölümünde sunulan 1995- ... Yıllarında Güz ve Bahar Yarıyıllarında Sunulan ve basılan Bildiriler:

(19)      VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı-Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu 2 Nolu Çalışma Grubu (Orman Ekosistemi ve Sürdürülebilir Kalkınmadaki Yeri) Toplantısı, Ankara 1999.

(20)      VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı-Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu 14 Nolu Çalışma Grubu (Orman - Halk İlişkileri) Toplantısı, Ankara 1999.

(21)      VIII. Beş Yıllık Kalkınma Planı-Ormancılık Özel İhtisas Komisyonu 18 Nolu Çalışma Grubu (Ekonomik ve Mali Yapı, Yatırımlar) Toplantısı, Ankara 1999.

(22)      II. Karadeniz Kalkınma Kurultayı, 22-24 Ekim 1999, Trabzon.

(23)      Seminar on Harvesting of Non-wood Forest Products, UNECE, FAO, ILO, 2-8 October 2000, Menemen-İzmir, TURKEY

(24)      Doç. Dr. Eyüp Sabri Türker Anısına Matematik Sempozyumu, 19-20 Ekim 2000, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, ADAPAZARI.

(25)      MEDFOREXs (Mediterranean Forest Externalities) Project Meeting (Inventory of Forest Externalities and Other Mediterranean Forest Outputs), 3-4 February 2001, Solsona-SPAIN.

(26)      Global Initiatives and Public Policies: First International Conference on Private Forestry in the 21st Century, March 25-27 2001, Sheraton Buckhead Hotel, Atlanta-Georgia, USA.

(27)      The 31st Southern Forest Economics Workers (SOFEW) Annual Meeting “Forest Law and Economics”, March 27-28  2001, Sheraton Buckhead Hotel, Atlanta-Georgia, USA.

(28)      MEDFOREXs (Mediterranean Forest Externalities) Project Meeting, 25 - 27 January  2002, Solsona-SPAIN.

(29)      MEDFOREXs (Mediterranean Forest Externalities) Project Meeting (Inventory of Forest Externalities and Other Mediterranean Forest Outputs), 28 - 29 January  2002, Solsona-SPAIN.

(30)  II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 15-18 Mayıs 2002, Artvin

 

(31)      MEDFOREXs (Mediterranean Forest Externalities) Project Meeting (Inventory of Forest Externalities and Other Mediterranean Forest Outputs), 7-10 November  2002, ITALY.

(32)  1. Çevre Ve Ormancılık Şurası, Mart 2005, Antalya

(33)  Ladin Sempozyumu, KTÜ, Orman Fakültesi, Ekim 2005, Trabzon

(34)  Doğu Karadeniz Bölgesi Kalkınma Sempozyumu, KTÜ, 50. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 13-14 Ekim 2005, Trabzon

(35)  Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 23.12.2005, Antalya.

(36)  Sürdürülebilir Ormancılıkta Ortaya Çıkan Yasal Riskler, Çalıştay (Workshop), OR-KOOP 2003 Yılı Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, DSİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonu, 21 Şubat 2003, Ankara

(37)  Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 23.12.2005, Antalya.

(38)   Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, 26-28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı

(39)  1st International Non-wood Forest Products Symposium, 1-4 November 2006, KTÜ Orman Fakültesi, Trabzon, 2006.

(40)  International Bottlenecks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resurces Symposium, 17-19 October 2007, İstanbul.

(41)  Forests, Bioenergy and Climate Change, İnternational Conference, Sylva-World for <development and the Protection of Forests and the Environment, The Faculty of Sciences, Universty Hassan II-Ain Shock and Hassania School of Public Labour (EHTP), 25-26 March 2008, Casablanca, Fas.

(42)  II. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 19-21 Şubat 2009, Isparta

(43)  5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un Yüksek Öğretim-Eğitim ve Uygulamaya Yansımaları, Alınması Gereken Önlemler konulu Panel, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 16-19 Kasım 2009, Antalya

(44)  III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin, Türkiye.

(45)  1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry, 04-06 November 2010, Trabzon, Türkiye.

(46)  Doğu Karadeniz Bölgesi Heyelan ve Taşkınları Sempozyumu, 10-11 Şubat 2011, Trabzon, Türkiye.

(47)  5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun Yüksek Öğretim-Eğitim ve Uygulamaya Yansımalar, Alınması Gereken Önlemler Paneli, 16-19 kasım 2009, Antalya.

KATILDIĞI ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLARI TOPLANTILARI

 

(1)          16. Orman Fakültesi Dekanlar Toplantısı, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi, 21-25 Mart 2011, Isparta

 (2)          15. Orman Fakültesi Dekanlar Toplantısı, Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi, 11-12 Kasım 2010, Çankırı

(3)          14. Orman Fakültesi Dekanlar Toplantısı, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin

 (4)          13. Orman Fakültesi Dekanlar Toplantısı, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi, 30-31 Ekim 2009, Kastamonu

 (5)          12. Orman Fakültesi Dekanlar Toplantısı, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, 08 Mayıs 2009, Düzce

 

KATILDIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORMAN FAKÜLTELERİ İSTİŞARE TOPLANTILARI

 

 (1)          Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi İş Deneyimi (Staj) Komisyonu Raporu’nun Sunumu, Orman Genel Müdürlüğü-Orman Fakülteleri 1. İstişare Toplantısı, 17-18 Ocak 2011, OGM Gazi Tesisleri, Ankara

(2)          Ormancilik Yasa Taslağina Katkı, “TC Çevre Orman ve Şehirleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve bu bakanlığa bağlı ormancılıla ilgili genel müdürlükler ve özellikle “Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”nin olgunlaştırılması sürecine yazılı depğerlendirmeler ile ve tartışmalaı toplantılarla katkı verilmiştir (03 Haziran 2011).

(3)          Ormancılık Meslek Sınavı İçin Katkı, KPSS sınavlarında ormancılıkla ilgili bilgi sınavının da yapılması içşin hazırlanan ve Devlet Personel Başkanlığına sunlan gerekçeli değerlendirme yazısına katkı konulmuş ve Ankara’ dac DPB uzmanları ile yapılan şifahi görüşmelere katkı konulmuştur (03 Haziran 2011).

 

DAVETLİ VE İHTİYARİ OLARAK BİLDİRİSİZ KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR

 (1)      Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu 10. Oturumu, TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Danışman ve Sözcüsü, 8-19 Nisan 2013, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi, İstanbul.

 (2)         Ormancılık ve Su Şurası, TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 21-23 Mart 2013, Shreton Otel, Ankara.

 (3)     Asya İle Ticarette DKB Lojistik Potansiyelinin Belirlenmesi ve Yeni İpekyolu Ticaretinde Demiryolunun Önemi Paneli, KTÜ Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, 14 Aralık 2012, KTÜ Osman Turan Kongre Merkezi, Trabzon.

 (4)         X. Kalkınma Planı Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalışma Grubu Toplantısı, KTÜ Orman Fakültesi Temsilcisi, 13.11.2012, Shreton Otel, Ankara.

 (5)         Türk Dünyası Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilik Kurulyayı 5, 15-18 Ekim 2012, Trabzon.

 (6)         X. Kalkınma Planı Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalışma Grubu Toplantısı, KTÜ Orman Fakültesi temsilcisi, 19-20.09.2012, Shreton Otel, Ankara.

 (7)     Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan çalıştayı (20013-2017), OGM Kurum Dışı-Orman Fakültesi Öğretim Üyesi- Paydaş Olarak, 4-5 Nisan 2012 Kızılcahamam, Ankara. 

 (8)         Türkiye-Gürcistan Sınır Bölgesi Ormanlarının Dünü, Bugünü ve yarını Uluslararsı Çalıştayı, 15-17 Kasım 2011 AÇÜ Orman Fakültesi, Artvin.

 (9)         Doğu Karadeniz Bölgesi Ormancılığı Sempozyumu, Orman Mühendisleri Odası, 12-13 Ekim 1988, KTÜ, Trabzon.

 (10)     I. Dış Ticaret Haftası Semineri, 6.10.1998, KTÜ, Trabzon.

 (11)     Trabzon ve Yöresi 20 Haziran 1990 Sel Felaketi Sempozyumu, 22-24 Kasım 1990, KTÜ Trabzon.

 (12)     Gümrük Birliği ve Türkiye Konferansı, Konuşmacı: İlhan Kesici, 13.01.1995, KTÜ, Trabzon.

 (13)     Doğu Karadeniz Bölgesi Tarımsal ve Sosyo-Ekonomik Problemlerini Çözümleri Sempozyumu ve Paneli, Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği ve Vakfı, 12-13 Kasım 1997, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Trabzon.

 (14)     Mali Sistemin İflası Tartışmaları: Mali Reform ve Çıkış Yolları Konferansı, Konuşmacı: Prof. Dr. Güneri Akalın, HÜ İİBF Maliye Bölümü, 28.05.1998, KTÜ, İİBF, Trabzon.

 (15)     I. Orman Köyleri Kurultayı Ön Toplantısı, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü, Trabzon.

 (16)     I. Orman Köyleri Kurultayı, 22-23 Haziran, 1998, Ankara.

 (17)     Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Uygulanan İktisat ve Maliye Politikaları Paneli, 21.05.1999, KTÜ, AKM, Trabzon.

 (18)     Toplam Kalite Yönetimi Konferansı, Konuşmacı: Turgut Uzer, BEKSA Genel Müdürü, 04.06.1999, KTÜ, İİBF, Trabzon.

 (19)     Rekabet Ekonomisi ve Hukuku Paneli, 14.10.1999, KTÜ, AKM, Trabzon.

 (20)     II. Karadeniz Kalkınma Kurultayı, Trabzon Valiliği ve Karadenizin Özelliklerini Koruma Kulübü Derneği, 22-23 Ekim 1999, KTÜ, Trabzon.

 (21)     DOKAP II. Bölgesel Yönlendirme Komitesi Toplantısı, 17 Kasım 1999, KTÜ, Trabzon.

 (22)     DOKAP III. Bölgesel Yönlendirme Komitesi Toplantısı, 28 Şubat 1999, KTÜ, Trabzon.

 (23)     KİT’lerde Denetim, Etkinlik ve Özelleştirme Konferansı, Konuşmacı: Hikmet Yılmaz, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Baş Denetçisi, 16.12.1999, KTÜ, İİBF, Trabzon.

 (24)     Helsinki Öncesi ve Sonrası Kıbrıs Sorunu Konferansı, Konuşmacı: Dr. Derviş Eroğlu, 14.01.2000, KTÜ, AKM, Trabzon.

 (25)     Nükleer Enerji ve Nükleer Santraller, Enerji Yapı Yol Sendikası Trabzon Şubesi, 05.02.2000, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Trabzon.

 (26)     TÜBA ve Etkinlikleri, KTÜ Tarakçıoğlu Anfisi, Konuşmacı: Prof. Dr. İzzet Berkel, 09.02.2000, Trabzon.

 (27)     I. Ormancılık İktisadi ve Sosyal Çalışma Grubu Toplantısı  (Toplantı tutanaklarının oluşturulmasına katkı), İÜ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, 13 Ekim 2000, İstanbul. 

 (28)     Müşteri Memnuniyeti Paneli, 13 Temmuz 2001, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi, Trabzon.

 (29)     KOBİ’lerin Türk Devletleri ve Akraba Topluluklarına Açılmada Yeni Yaklaşımlar, 16 Haziran 2001, KTÜ, Trabzon.

 (30)     Sivil Toplum Devlet İlişkileri ve Lobicilik, Haziran 2001, Ticaret Sanayi Odası, Trabzon.

 (31)     Ayakkabıcılık Sektörünün Sosyal ve Ekonomik Analizi Paneli, 10.10.2001, İstanbul Ayakkabıcılar Odası - Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Trabzon.

 (32)     Sürdürülebilir Ormancılık Toplantısı (Yalnızca davetlilerin katıldığı tartışmalı toplantı), 07.11.2001, Türkiye Çevre Vakfı, Dedeman Oteli, Ankara.

 (33)     Türkiye’nin Sanayileşme Süreci, Bugünkü Durum ve Sorunları, 14.11.21001,             H. İbrahim Bodur, KTÜ AKM, Trabzon. 

 (34)     Türkiye’de Ekonomik Kriz ve Çözümler, Konuşmacı: Işın ÇELEBİ, KTÜ İİBF İktisat-İşletme Kulübü ve Trabzon Sanayici ve İşadamları Derneği, KTÜ İİBF Anfi II, 24 Aralık 2001, Saat: 1400

 (35)     Orman Endüstrisinde Hammadde Olanakları Paneli, 13.05.2002, Saat 14:00, KTÜ-AKM, Trabzon.

 (36)     Hava Kirliliğinin Çevreye ve Ormanlara Etkileri, 13.05.2002, Saat 10:00, KTÜ-AKM, Trabzon. Konuşmacı: Prof. Dr. Doğan KANTARCI

 (37)     Avrupa Birliği ve Türkiye, 06.06.2002, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu, Trabzon. Konuşmacı: Nuri GÜRGÜR (Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı)

 (38)     Atık Kağıtların Değerlendirilmesi imkanları ve Karşılaşılan Sorunlar, KTÜ-AKM, Trabzon. Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa USTA.

 (39)     Artvin İli Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalıştayı, 21 Nisan 2009, Artvin

 (40)     2009-2011 Bologna Projesi, Yükseköğretim Kurumları için Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi Çalıştayı, Marmara Üniversitesi, 22-23 Ekim 2009, İstanbul

 (41)     Küresel Çevre Fonu, Bölgesel Tanıtım Toplantıları, Tanıtım ve Önceliklendirme Çalıştayı, 16-18 Mart 2010, Trabzon

 (42)     Ardan Bal ve Kültür Şenliği, Temmuz 2010.

 (43)     Rio Sözleşmesi Kapsamında Türkiye’nin Ulusal Kapasitesinin Değerlendirilmesi Projesi Tanıtım Toplantısı, 30 Eylül 2010, Erzurum

 (44)     “Uluslararası Orman Yılı Açılışı ve Sergisi” ve “ 1. İstişare Toplantısı”, Çevre ve Orman Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, 17-18 Ocak 2011, Ankara

 (45)     “Ülkemiz Ormancılık Sektöründe Yeni Ufuklar; Geçmişten Geleceğe Açılan Köprü. Ormancılıkta Özel Girişimciliğe Ne Kadar Hazırız?” 2011 Uluslar arası Orman Yılı ve Orman Fakültesi 40. Kuruluş Yılı Bilimsel Etkinlik Programı-I, Söyleşi, Konuşmacı: Abdurrahman SAĞKAYA, 21 Mart 2011, Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi, Trabzon

 (46)     Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi, “Biyolojik Çeşitliliği Tehdit Eden Unsurlar Çalıştayı, 26-27 Ocak 2011 Hopa, Artvin.

 (47)     Kaçkar Dağları Sürdürülebilir Orman Kullanımı ve Koruma Projesi kapanış Toplantısı, 09 Temmuz 2011, Yusufeli, Artvin.

 (48)     Orman 2011: Fortest in a gren Economy, 69 th Session of Unece Timber Comittee and 36 th Session of European Commission, Antalya.

 (49)     Araştırma Değerlendirme Kurulu (ADK) Toplantısı, TC Orman ve Su işleri Bakanlığı, Orman genel Müdürlüğü-Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı, 22-24 Şubat 2012, Trabzon.

 (50)     Birinci Dünya Savaşından Lozan Barışına Trabzon Uluslar arası Sempozyumu, KTÜ Edebiyat Fakültesi, 24 Şubat 2012, Trabzon.

 (51)     Yeni Türk Ticaret Kanununun Getirdikleri Konferansı: Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL (Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi), Trabzon Arsin Organize sanayi Bölgesi Toplantı Salonu, Trabzon.

 (52)     KTÜ Felsefe Toplantıları, Dünya ve Türkiye’de Lojistik Köyler, Prof. Dr. Birdoğan BAKİ, 01.03.2012, KTÜ SBE Toplantı salonu, Trabzon.

 (53)     Botanik Bahçeleri, Prof. Dr. Hasan YILMAZ, 20. 04. 2012, Saat:15:00, Ahmet Şener Anfisi, KTÜ Orman Fakültesi, Trabzon.

 (54)     İnsanlığın Küresel Sorunları ve Bu Sorunlrın Çözümünde Biyolojideki gelişmelerin Rolü, Prof. Dr. İsmail TÜRKAN, KTÜ Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Anfisi, 27.04.2012, Saat: 15:00, Trabzon.

 (55)     Türk Dünyası Etnomüzikolojisine Giriş, Dr. Janost SİPOS, KTÜ Edebiyat Fakültesi-KTÜ Konservatuvarı, 08.05.2012, Saat: 14:00, KTÜ Nazım Terzioğlu Konferans salonu, Trabzon.

 (56)     Trabzon Vilayetinde Kafkasyalı Göçmenler ve Asayiş, Prof. Dr. Mehmet YAVUZERLER, OMÜ Öğretim Üyesi, KTÜ Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Seminerleri, KTÜ NazımTerzioğlu Anfisi, 04.05.2012, Trabzon.

 (57)     “Okumak Varolmaktır”, Açık Oturum, Saat: 14:30, KTÜ Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Anfisi, KTÜ Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 16.05.2012, Trabzon.

 (58)     KTÜ Felsefe Toplantıları, Mülkiyetin Toplumsal Boyutu, Doç. Dr. Bayram UZUN, 17.05.2012, Saat: 15:30, KTÜ SBE Toplantı Salonu, Trabzon.

 (59)     1990’dan Günümüze Türk-Gürcü İlişkileri, Prof. Dr. Faruk BİLİCİ Paris Doğu Dilleri ve Uygarlıkları Ulusal Enstitüsü (Institut National des Langues et Civilisations Orientales, INALCO) Öğretim, 19.07.2012 Perşembe, Saat 14:30, KTÜ Edebiyat Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfisi,

 (60)     Türkçenin Güncel Sorunlarına Akademik Bir Bakış, Prof. Dr. Recep TOPARLI, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 28 Kasım 2012, Saat: 10:30, KTÜ Nazım Terzioğlu Anfisi.

 (61)     Kültür ve Ekolojik Turizm: DKB’nin İmkan ve Potansiyeli Paneli (Açık Orurumu), 21.12.2012, Saat: 14.00, KTÜ Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Anfisi, Trabzon.

 (62)     Futbol Kültürü Yerine Skor Kültürü, Özkan SÜMER, KTÜ SBE Ekonomi ve Felsefe Toplantıları, 61. Toplantı, 03.01.2013, Saat: 14.30, KTÜ İİBF Mehmet YAZICı Dersliği, Trabzon.

 (63)     Müdafa-i Hukuk Bağlamında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif ERSOY, Konuşmacı: Muhittin NALBANTOĞLU, KTÜ Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü, 12.03.2013, 13:30, Nazım Terzioğlu Dersliği, Trabzon.

 (64)     İstiklal Marşı ve Mehmet Akif ERSOY, Konuşmacı: Prof. Dr. Osman Kemal KAYRA, KTÜ Öğrenci Konseyi, 12.03.2013, KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi, Trabzon.

 (65)     Birleşmiş Milletler Ormancılık Forumu (UNNF) “Bölgemiz ve Ötesi Ormancılık Toplantısı”, TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, Lütfi Kırdar Uluslarrası Kongre ve Sergi Sarayı, 21-22 Ocak 2013 İstanbul.

 (66)     “Çanakkale Savaşları ve Önemi” Açık Oturumu (Paneli), KTÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, KTÜ Nazım Terzioğlu Dersliği, 18 Mart 2013, Trabzon.

 (67)     Dr. Aydın SALİH, Tıbbi Nebevi, Uluslararası Doktorlar Birliği Trabzon Şubesi Etkinliği, KTÜ Tıp Fakjültesi Afet ÖZORAN Anfisi, 23 Mayıs 2013, Trabzon.

 

BİLİMSEL TOPLANTILARDA OTURUM BAŞKANLIKLARI

  (1)         Orman Genel Müdürlüğü Stratejik Plan Çalıştayı (2013-2017), Divan Başkan Yarrdımcısı, 4-5 Nisan 2012, Kızılcahamam, Ankara.

 (2)         Uluslararsı Türkiye-Gürcistan Sınır Bölgesi Ormanlarının Dünü, Bugünü ve geleceği çalıştayı, Açılış (Çağrılı Konuşmacıların davetli Olduğu)  Oturumu, 15-17 Kasım 2011, AÇÜ Orman Fakültesi, Artvin.

 (3)         Uluslararsı Türkiye-Gürcistan Sınır Bölgesi Ormanlarının Dünü, Bugünü ve Geleceği Çalıştayı, Kapanış Oturumu, 15-17 Kasım 2011, AÇÜ Orman Fakültesi, Artvin.

 (4)         Uluslararsı Türkiye-Gürcistan Sınır Bölgesi Ormanlarının Dünü, Bugünü ve geleceği Çalıştayı, Flora ve Vejetasyon Yuvarlak Masa Toplantısı 1 Sayılı Oturumu, 15-17 Kasım 2011, AÇÜ Orman Fakültesi, Artvin.

 (5)         Uluslararsı Türkiye-Gürcistan Sınır Bölgesi Ormanlarının Dünü, Bugünü ve geleceği Çalıştayı,

 (6)         1st International Symposium on Turkish & Japanese Environment and Forestry, 5 Kasım 2010,  D Salonu (14.00-15.45) Oturum Başkanı, 04-06 November 2010, Trabzon, Türkiye

 (7)         III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Açılış Oturumu Oturum Başkanlığı, AÇÜ orman Fakültesi, 20-22 Mayıs 2010, Artvin

 (8)         Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, (6. Oturum) Oturum Başkanlığı, Ankara Üniversitesi, Çankırı Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, 26-28 Mayıs 2006, Ilgaz/Çankırı.

 (9)         Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, (VIII. Oturum) Oturum Başkanlığı, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 23.12.2005, Antalya.

 (10)     Türk Ormancılığında, Uluslararası Süreçte Acil Eyleme Dönüştürülmesi Gereken Konular, Mevzuat ve Yapılanmaya Yansımaları Sempozyumu, (X. Oturum) Oturum Başkanlığı, TMMOB Orman Mühendisleri Odası, 23.12.2005, Antalya.

 (11)     Ladin Sempozyumu, Hasan Saka Salonu (II. Oturum) Oturum Başkanlığı, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 20.10.2005, Trabzon

 (12)     V. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, Orman Ekonomisi (I. Oturum)Oturum Başkanlığı, KTÜ Atatürk Kültür Merkezi, 29.04.2004, Trabzon. 

 (13)     Conference on Forest Fire Management and International Cooperation in Fire Emergencies in the Eastern Mediterranean, Balkans And Adjoining Regions of the Near East and Central Asia, Falez Hotel, Antalya.

 (14)     Doğu Karadeniz Bölgesinde Kadastro ve Mülkiyet Sorunları Sempozyumu, Kadastro – Orman Kadastrosu İlişkileri (6. Oturum) Oturumu Başkanlığı, KTÜ Müh. Mim. Fak., Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Böl., 12.10.1999, Trabzon.

 

DERGİ YAYIMCILIĞI VE DERGİ DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

 

(1)           AÇÜ Orman Fakültesi Fakülte Dergisi Yayımcısı (Editör), (2010-2011)

(2)           AÇÜ Orman Fakültesi Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği (2008-2011)

(3)           Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman Fakültesi Fakülte Dergisi Danışma Kurulu Üyeliği

(4)           Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Danışma Kurulu Üyeliği(2011-)

(5)           Erciys Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Hakemliği, 03.06.2002.

(6)           EKEV Akademi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği (2004-)

(7)           Atatürk Üniversitesi İktisad ve İdari Bilimler Dergisi Hakem Kurulu Üyesi(2004-)

AKADEMİK ATAMA ve YÜKSELME HAKEMLİKLERİ

 

Profesörlük (Üniversite Yönetim Kurulu’nca Yapılan Görevlendirme)

(1)   Doç. Dr. İsmet DAŞDEMİR: Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

(2)   Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ: İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Çevre ve Ormancılık Hukuku Anabilim Dalı

(3)   Doç. Dr. Kenan OK: İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Ormancılık Ekonomisi Anabilim Dalı

 

Doçentlik (Üniversitelerarası Kurul’ca Yapılan Görevlendirme)

(1)     Yrd. Doç. Dr. Bekir KAYACAN, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

(2)     Yrd. Doç. Dr. Hasan ALKAN (Doç. Dr.) :Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

(3)   Yrd. Doç. Dr. Erdoğan ATMIŞ  (Doç. Dr.) : Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

(4)   Yrd. Doç. Dr. Ahmet TOLUNAY (Doç. Dr.): Süleyman Demirel Üniversitesİ Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

(5)   Yrd. Doç. Dr. Ramazan ÖZÇELİK (Doç. Dr.): Süleyman Demirel Üniversitesİ Orman Fakültesi Orman Amenajmanı Anabilim Dalı (Nisan 2009 Dönemi Doçentlik Başvurusu)

(6)   Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZDEMİR (Doç. Dr.): Süleyman Demirel Üniversitesİ Orman Fakültesi Orman Amenajmanı Anabilim Dalı (Nisan 2009 Dönemi Doçentlik Başvurusu)

(7)   Yrd. Doç. Dr. Günay ÇAKIR (Doç. Dr.): Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Amenajmanı Anabilim Dalı (Nisan 2009 Dönemi Doçentlik Başvurusu)

(8)   Yrd. Doç. Dr. Yalçın KUVAN (Doç. Dr.) : İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı

(9)   Yrd. Doç. Dr. Aynur AYDIN COŞKUN (Doç. Dr.): İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Çevre ve Orman Hukuku Anabilim

(10)         Yrd. Doç. Dr. Ali DURKAYA (Doç. Dr.) : Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı

(11)         Yrd. Doç. Dr. Sultan BEKİROĞLU ÖZTÜRK, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı (Ekim 2010 Dönemi Doçentlik Başvurusu)

(12)         Yrd. Doç. Dr. Cihan ERDÖNMEZ, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu (Ekim 2010 Dönemi Doçentlik Başvurusu)

(13)         Yrd. Doç. Dr. Cihan ERDÖNMEZ, İstanbul Kavram Meslekyüksekokulu, Nisan 2012 Dönemi Doçentlik Başvurusu

(14)         Yrd. Doç. Dr. Mehmet KORKMAZ, SDÜ Orman fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, Nisan 2012 Dönemi

 

 

Doçent Ataması (Üniversite Yönetim Kurulu’nca Yapılan Görevlendirme)

(1)   Doç. Dr. H. Ahmet YOLASIĞMAZ: Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı

 

Yardımcı Doçentlik ( Fakülte Yönetim Kurulu’nca Yapılan Görevlendirme)

 

(1)     Öğr. Gör. Hüseyin AYAZ (Yrd. Doç. Dr.) : Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

(2)   Dr. Atakan ÖZTÜRK (Yrd. Doç. Dr.) : Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

(3)   Dr. Mehmet PAK (Yrd. Doç. Dr.): Kahramanmaraş Sütçüİmam Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

(4)   Dr. Sultan BEKİROĞLU (Yrd. Doç. Dr.) : İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Ormancılık ekonomisi Anabilim Dalı

(5)   Dr. Hasan ALKAN (Yrd. Doç. Dr):SDÜ Orman Fakültesi, Ormancılık ekonomisi Anabilim Dalı

(6)   Dr. Bekir KAYACAN (Yrd. Doç. Dr.) : Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

(7)   Dr. İdris DURUSOY (Yrd. Doç. Dr.) : Düzce Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

(8)   Dr. Oğuz KURDOĞLU (Yrd. Doç. Dr.) : Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

(9)   Dr. Sevim İNANÇ (Yrd. Doç. Dr.) : Artvin Çoruh Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı

(10)    Dr. Yusuf Ziya TENGİZ: Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Ekonomisi Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atama hakemliği

YAZILI VE SÖZLÜ BASINDAKİ ETKİNLİKLER

 

Radyo Yayınları:

 (1)          09/07/1998 tarihinde saat 08.00 – 09.00 arası TRT Trabzon Radyosunda “1.Orman Köyleri Kurultayı Sürecinin Değerlendirilmesi” üzerine canlı konuşma.

 (2)          19/08/1998 tarihinde saat 09.00 – 09.30 TRT Trabzon Radyosunda “2.Çevre Haftası ve Ağaç Dikme Şenlikleri ve Dağ ve Yayla Turizmi” üzerine canlı konuşma.

 (3)          19/08/1998 tarihinde saat 12.00’de Bayrak FM Radyosunda 12 canlı haber bülteninde“2.Çevre Haftası ve Ağaç Dikme Şenlikleri ve Dağ ve Yayla Turizmi” üzerine canlı konuşma.

 (4)          28/08/1998 tarihinde saat 14.00 – 14.30 arası TRT Trabzon Radyosu Biz Bize Programında “Orman Kaynaklarının Sosyo-Ekonomik Önemi” konusunda canlı konuşma.

 (5)          07/10/1998 tarihinde 09.00 - 09.30 saatleri arasında TRT Trabzon Radyosunda “Orman Yangınlarının Sosyo-Ekonomik Nedenleri” üzerine yapılan canlı konuşma.

 (6)          14/10/1998 tarihinde saat 09.00 –09.30 arası TRT Trabzon Radyosunda “Nedenleri ve sonuçlarıyla Yakacak Odun Tüketiminin Sosyo-Ekonomik Analizi” üzerine yapılan canlı konuşma.

 (7)          25/03/1999 tarihinde 10.00 – 10.15 arasında TRT Trabzon Radyosu Yöremizden Programında “Dünya Ormancılık Günü münasebetiyle “Ormancılık Sektörü – Orman Köylüsü İlişkileri” adlı canlı konuşma.

 (8)          05/05/2000 tarihinde saat 11.10 –11.35 arasında TRT Trabzon Radyosu Yöremizden Programında “DOKAP ve Ormancılık Sektörü” hakkında konuşma.

 (9)          17/08/2000 tarihinde TRT Trabzon Radyosu Yöremizden Programı canlı yayınında Deprem Özel Programı konuşma.

 (10)      22/03/2004 tarihinde saat 13.00-13:30 arasında TRT Trabzon Radyosu Gündönümü programında  “21 Mart Dünya Ormancılık Günü İçin Farklı Bir Söylem” üzerine canlı konuşma.

 (11)      19/05/2010 tarihinde saat 10.00-10:15 arasında TRT Trabzon Radyosu Gündönümü Programı’nda  “III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, 20-22 Mayıs 2010 AÇÜ Orman Fakültesi-Artvin” üzerine canlı konuşma.

 (12)      26.06.2011 tarihinde saat 12:35-12:55 arasında, TRT Trabzon Radyosu” Merhaba Karadeniz Programı”nda, “Artvin’de Bitki Müzesi” adlı söyleşiye telefon ile canlı bağlantı yardımı ile konuşma.

 

Televizyon Yayınları:

 (1)          15/08/1998 tarihinde Karadeniz TV’de Sultanmurat Yaylaları 2.Çevre Haftası ve Ağaç Dikme Şenlikleri kapsamında DKB Yaylalarının ağaçlandırılmasının sosyo-ekonomik önemi konulu çekim yapılmış ve 17/08/1999’da saat 22.00 ve 24.00 haber bültenlerinde 2’şer dakika yayınlanmıştır.  

 (2)          22/10/1999 Cuma günü Ordu’da yayın yapan Kanal 52’ye Agroforestry,’nin Orman Köyleri ve Odun Kökenli Ürün Endüstrileri Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri” konulu banttan konuşma 29.10.1999 günü Kanal 52’de yayınlanmıştır.

 (3)          01/06/2000 Perşembe günü saat 14.15 – 14.30 arasında TRT 4 Açık öğretim Kuşağı Kapsamında İçimizden Birisi Programı için yapılan çekim.

 

 Haber Ajanslarına Verilen Demeçler:

 (1)          30/07/1997 tarihinde “Orman Kaynaklarının Tahribinin Önüne Geçebilecek Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi” üzerine AA’ya verilen demeç.

 (2)          11/01/1998 tarihindeYakacak Odun Kullanımının Azaltılması” üzerine AA’ya verilen demeç.

 (3)          09/07/1998 tarihinde “Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni Birincilikle Bitirmesi” ile ilgili olarak AA’ya verilen demeç.

 (4)          17/07/1998 tarihinde 1.Orman Köyleri Kurultayının AA’ya değerlendirilmesi.

 (5)          07/08/1998 tarihinde AA’ya İşletme Lisansı mezuniyeti üzerine “İşletmecilik ve Ekonomi Bilgilerinin Orman işletmeleri, Ormancılık Sektörü ve Orman Köylülerinin Sosyo-Ekonomik Analizi İçin gerekliliği” üzerine verilen demeç.

 (6)          14/08/1998 tarihinde Sultanmurat Yaylaları Gönüllü Çevre Grubunca tertiplenen 2.Çevre Haftası ve Ağaç Dikme Şenlikleri Üzerine İHA’ya verilen demeç.

 (7)          15/08/1998 tarihinde Sultanmurat Yaylaları Gönüllü Çevre Grubunca tertiplenen 2.Çevre Haftası ve Ağaç Dikme Şenlikleri Üzerine AA’ya verilen demeç.

 (8)          28/08/1998 tarihinde 18 – 24 Ağustos 1998’de tertiplenen 2.Çevre Haftası ve Ağaç Dikme Şenlikleri Üzerine İHA’ya verilen değerlendirme demeci.

 (9)          28/08/1998 tarihinde 18 – 24 Ağustos 1998’de tertiplenen 2.Çevre Haftası ve Ağaç Dikme Şenlikleri Üzerine AA’ya verilen değerlendirme demeci.

 (10)      04/11/1998 tarihinde ''Orman Rejimi Dışına Arazi Çıkarma Uygulamalarının Yasal ve Sosyo-Ekonomik Boyutu'' ile ilgili olarak AA’ya verilen demeç.

 (11)      04/11/1998 tarihinde ''Ormancılık ve Sorunları'' ile ilgili olarak AA’ya verilen demeç.

 (12)      16/11/1998 tarihindeDoğu Karadeniz'de Orman-Köylü İlişkileri” ile ilgili olarak AA’ya verilen demeç.

 (13)      21/03/2000 tarihinde AA’ya “Kırsal Kesimde ve Özellikle Orman Köylerinde Geleneksel El sanatları” üzerine verilen demeç.

 (14)      21/03/2000 tarihinde AA’ya DOKAP Ara Raporuyla ilgili olarak verilen demeç.

 (15)      22/03/2000 tarihinde AA’ya  “Türk Kültürüne ait tarihi eserler” ile ilgili olarak verilen demeç.

 (16)      24/03/2000 tarihinde Sabah Haber Ajansına Kırsal Kesimde ve Özellikle Orman Köylerinde Geleneksel El sanatları” üzerine verilen demeç.

 (17)      20/04/2000 tarihinde AA’ya DOKAP Taslak Nihai Raporuyla ilgili olarak verilen demeç.

 (18)      26/04/2000 tarihinde İHA’ya DOKAP Taslak Nihai Raporuyla ilgili olarak verilen demeç.

 (19)      05/05/2000 tarihinde İHA’ya Kırsal Kesimde ve Özellikle Orman Köylerinde Geleneksel El sanatları” üzerine verilen demeç.

 (20)      18/05/2002 tarihinde IHA’ya “Ormancılıkta uluslar arası gelişmeler ışığında, Türkiye, Bölge (DKB) ve Artvin Orman Kaynaklarının işletmeciliği ve yönetiminde II.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi’nin Önemi” konusunda yapılan röportaj.

 (21)      09/10/2003 tarihinde AA’ya “Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Durumu” hakkında değerlendirmeleri içeren demeç.

 (22)      09/10/2003 tarihinde AA’ya, “Trabzon'da Ağaçlandırılmış Ve Çöpten Arındırılmış Bir Yayla İçin El Ele'' Kampanyası kapsamında verilen demeç

 (23)      25/10/2004 tarihinde AA’ya, “Türkiye Orman Kaynakları ve Ormancılık Sektörü Hak Ettiği Önemi Görmüyor” konusunda verilen demeç.

 (24)      26/10/2004 tarihinde AA’ya, “Ormancılık Sektörünün Ekonomiye Katkısı” konusunda verilen demeç.

 (25)      22/06/2004 tarihinde AA’ya, ''KTÜ'deki Öğrencilerin Trabzon Kentindeki Büyüklü Küçüklü Esnafa Katkılarının İncelenmesi'' konulu çalışma sonucu ile ilgili olarak verilen demeç.

 (26)      17/03/2005 tarihindeYakacak Odun Kullanımının Azaltılması” üzerine AA’yaverilen demeç.

 (27)      08/04/2005 tarihinde AA’ya, “Orman Kaynaklarının Sürdürülebilirliği” konusunda verilen demeç.

 (28)      24/05/2005 tarihinde AA’ya, “Ormancılığın Gerçek İktisadi Potansiyeli” ile ilgili değerlendirmeleri içerem demeç.

 (29)      13/06/2005 tarihinde AA’ya, “DOKAP Bölgesel Kalkınma Planı” ile ilgili olarak verilen demeç.

 (30)      08/08/2005 tarihinde AA’ya, “Doğu Karadeniz'de Yaşanan Afetler” konusunda verilen demeç.

 (31)      14/09/2005 tarihinde AA’ya, “Dağ Ormanı Ekosistemlerine Verilen Zararın Önlenmesi” hakkında değerlendirmeleri içeren demeç.

 (32)      20/10/2005 tarihinde AA’ya “Orman İşletmeleri Ve Ormanların Ekonomiye Katkısı” hakkında değerlendirmeleri içeren demeç.

 (33)      27/10/2005 tarihinde AA’ya “Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Ve Kırsal Kesim İle Özellikle Orman Köylerinin Kalkınması Üzerindeki Etkileri: Hamsiköy Örneği” ile ilgili olarak verilen demeç.

 (34)      08/02/2008 tarihinde AA’ya, “Vergi İadesi Uygulamasının Kaldırılması” konusunda verilen demeç.

 (35)      19/08/2008 tarihinde AA’ya, “Orman Yangınlarının Hesaplanmayan Maliyeti” konusunda verilen demeç.

 (36)      07/05/2009 tarihinde AA’ya,AÇÜ Orman Fakültesi’nin Yatay Büyümesi” konusunda verilen demeç.

 (37)      23/02/2010 tarihinde AA’ya, “Saklı Cennette (Camili Köyü’nde) Ekoturizmin Orman Köylüsüne Faydaları” konusunda verilen demeç.

 (38)      25/03/2010 tarihinde AA’ya, “Bilinçsiz Yerleşim Nedeniyle Sel ve Heyelan Zararının Fazla Olması” konusunda verilen demeç.

 (39)      10/05/2010 tarihinde “III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi” ile ilgili bilgilendirme amaçlı AA’ya verilen demeç.

 (40)      20/05/2010 tarihinde “III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi” hakkında AA’ya verilen demeç.

 (41)      21/05/2010 tarihinde AA’ya, “III.Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi Esnasında Gerçekleştirilen 14. Orman Fakülteleri Dekanları Toplantısı” ile ilgili değerlendirmeleri içeren demeç.

 (42)      07/06/2010 tarihinde AA’ya, “Karadeniz Yöresinde Yaşanan Ormancılıkla İlgili Sorunların Temeli: Orman Kaynağının Öneminin Anlaşılamamış Olması” konusunda verilen demeç.

 (43)      21/12/2010 tarihinde AA’ya, “Artvin’de Bal Ormanı Oluşturulması” Hesaplanması'' ile ilgili olarak verilen demeç.

 (44)      28/12/2010 tarihinde AA’ya, ''Ormanların Ekonomik Değerinin Hesaplanması'' ile ilgili olarak verilen demeç.

 (45)      05.03.2013 tarihinde AA’ya “Ağaçlandırma Yatırımlarının İktisadi, Toplumsal veÇevresel Etkileri” ile ilgili olarak verilen demeç.

 (46)      02.05.2013 tarihinde AA’ya “Arazi Getirimi-Tarım Üretimi İlişkisi” ile ilgili olarak verilen demeç.

 

Not: Haber ajanslarına verilen demeçler izleyen günlerde yerel ve ulusal basında haber olarak yayınlanmıştır.

TOPLUMSAL, İKTİSADİ, KÜLTÜREL, TARİHİ, DİL VE EDEBİYAT ALANLARINDA OKUMALARINDAN BAZILARI *

 (1)          Üniversite - Bir Dekan Anlatıyor, Henry ROSOVSKY, TÜBİTAK Yayınları, 316 s., Ankara 1994.

 (2)          İstanbul’a Dair, Nihat Sami BANARLI, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1986.

 (3)          İbrahim Efendi Konağı, Samiha AYVERDİ, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1986.

 (4)          Hatıralarla Başbaşa, Samiha AYVERDİ, Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul 1977.

 (5)          Güller Kitabı: Türk Çiçek Kültürü Üzerine Bir Deneme, Beşir AYVAZOĞLU, Ötüken Yayınları, 254 s., İstanbul 1996.

 (6)          Türkiye Türkçesinde Ağıtlar, Şükrü ELÇİN, Kültür Bakanlığı Yayın No: 1197,  Kültür Bakanlığı Gençlik ve Halk Kitapları Yayın No:49.

 (7)          İki Dirhem Bir Çekirdek: Hikayeleriyle Deyimlerimiz, İskender PALA, Babıali Kültür Yayıncılığı, 184 s., İstanbul 2000.

 (8)          Biz Gideriz Ormana, Yücel ÇAĞLAR, 307 s., Ankara 2000.

 (9)          Baltalar Kafamızda, Yücel ÇAĞLAR, 248 s., Ankara 1998.

 (10)      Anadolu Yeşillemesi, Yücel ÇAĞLAR, 138 s., Ankara 2000.

 (11)      Türkiye Ormanları ve Ormancılık, Yücel ÇAĞLAR, Cep üniversitesi İletişim Yayınları, 145 s., Ankara 1992.

 (12)      Alıç Ağacı ile Sohbetler, Hikmet BİRAND, TÜBİTAK Yayınları 4. Basım, 352 s., Ankara, 1996.

 (13)      Anadolu Manzaraları, Hikmet BİRAND, TÜBİTAK Yayınları 6. Basım, 119 s., Ankara, 2001.

 (14)      Kırdan Bayırdan Hikayeler, Şevket ARI, Ötüken Yayınları, 398 s., İstanbul 1998.

 (15)      Cenupta Türkmen Oymakları I, Ali Rıza YALMAN, TC Kültür Bakanlığı Başvuru Eserleri, 310 s., Ankara 1993.

 (16)      İstanbul’da Yaşama Sanatı, A. Haluk DURSUN, Ötüken Yayınları, 327 s., İstanbul 1999.

 (17)      İstanbul’un Ortası, Malik AKSEL, Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri,  411 s., Ankara 1997.

 (18)      Anabasis’ten Atatürk’e Seyahatnamelerde Trabzon, Veysel USTA, Serander Yayınları, 248 s., Trabzon 1999.

 (19)      Ölüm ve Sürgün, Justin McCarthy,  Çeviren Bilge Umar, İnklap Yayınları, 404 s., İstanbul 1998.

 (20)      İçyüzü ve Perde Arkasıyla Avrupa Çıkmazı, Türkiye- Avrupa Birliği İlişkileri, Otopsi Yayınları, 192s., İstanbul 2001.

 (21)      Toplumun McDonaldlaştırılması, George Ritzer, Çağdaş toplum Yaşamının Değişen Karakteri Üzerine Bir İnceleme, Çeviren Şen Süer Kaya, Ayrıntı Yayınları,  315 s., İstanbul 1998.

 (22)      Ocak 2002 İspanya Maddesi (Büyük Larousse)

 (23)      Ocak 2002 Endülüs Maddesi (İslam Ansiklopedisi)

 (24)      İstanbul’dan Orta Asya’ya Seyahat, Mehmet Emin Efendi, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2000.

 (25)      Avrupa Birliği’ne Neden Hayır? Jeopolitik Yaklaşım, Suat İLHAN, Ötüken yayınları.

 (26)      Kahve Molası, İskender PALA, L&M Yayınları, 295s, İstanbul, 2002.

 (27)      Yedincişehir, Özkan YALÇIN, Ötüken Yayınları, Yayın Nu: 482, Kültür Serisi: 197, İstanbul, 2001.

 (28)      Yemen! Ah Yemen! Mehmed NİYAZİ, Ötüken Yayınları, 463s, İstanbul, 2005.

 (29)      Dünyayı Kimler Yönetiyor, Küresel İmparatorluğun Gizli Kurmayları, Mahir KAYNAK ve Ömer Lütfi METE, Timaş Yayınları, 206s, İstanbul, 2006.

 (30)      Kalın Türk, İsmet ÖZEL, Şule Yayınları, 53s, İstanbul, 2006.

 (31)      Cümle Kapısı, Nazan BEKİROĞLU, Timaş Yayınları,240s, İstanbul, 2003.

 (32)      Ağaçlar Kitabı, Adil İZCİ, Toroslu Kitaplığı, 109s, İstanbul, 2004.

 (33)      Çanakkale Mahşeri, Mehmed NİYAZİ, Ötüken Yayınları, 543s, İstanbul, 2005.

 (34)      Mühendislik Mimarlık Öyküleri-1, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 236s, Ankara, 2004.

 (35)      Koltuk Savaşı, Bürokrat-İş Adamı-Siyasetçi Üçgeni, Abdurrahman SAĞKAYA, Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı Yayını, 248s, Ankara, 2005.

 (36)      Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigoriy PETROV, Koridor Yayınları, 229s, İstanbul, 2007.

 (37)      Batı Bataklığı, Prof. Dr. Sezgin KIZILÇELİK, Anı Yayıncılık, 228s, Ankara, 2005.

 (38)      Medine Müdafaası, İsmail BİLGİN, Timaş Yayınları, 302s, İstanbul, 2006.

 (39)      Şeyhefendinin Rüyasındaki Türkiye, İsmail KARA, Dergah yayınları: 245, çğdaş Türk Düşüncsi: 34, Ağustos 2008, İstanbul.

 (40)      Çivisi Çıkmış Dünya, Amin MAALOUF, Yapı Kredi Yayınları, 215s, İstanbul, 2009.

 (41)      Omurgasızlaştırılmış Türklük, Ş. Teoman DURALI, Dergah Yayınları, 226s., İstanbul, 2010.

 (42)      Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, John M. HOBSON, Yapı Kredi Yayınları, 314s, İstanbul, 2008.

 (43)      Gel de çık İşin İçinden, Ahmed Yüksel ÖZEMRE, Kubbealtı Neşriyatı, 166s, İstanbul 2003

 (44)      Türkmen Oymaklarında Bir Yörük Beyi, Emin YALÇIN, T.C. Kültür Bakanlığı, Kültür Eserleri, 417s, Ankara, 2001.

 (45)      Hikmetli Sözler, İslam, Demokrasi ve Bilim, Prof. Dr. Hüdaverdi EROĞLU, Bizim Büro Basımevi, 262s, Ankara, 2007.

 (46)      Toprağın Yüreği, Mehmet Zekai ERYALAZ, TC Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 93s, Ankara, 1989.

 (47)      Bir Yeşilin Peşinde, Asim ZİHNİOĞLU, TÜBİTAK Yayınları 3. Basım, 218s, Ankara, 1998.

 (48)      Yusuf İle Züleyha, Nazan BEKİROĞLU, Timaş Yayınları, 224s, İstanbul, 2000.

 (49)      Anabasis’ten Atatürk’e Seyahatnamelerde Trabzon, Veysel USTA, Serander Yayınları, 248, Tarbzon, 1999.

 (50)      Osmanlı’dan Günümüze Kimlik ve İdeoloji, Prof. Dr. Kemal KARPAT, Timaş yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2009.

 (51)      Osmanlıya Neden İsyan ettik ?, Kral Abdullah, Klasik yaınları, 8. Baskı, 2009.

 (52)      Türkiye’de İslami Toplumsal Durum ve Cinsellik, Arş. Görv. Muhammet ÖZDEMİR, Marife Dergisi, 16 sayfa, Kasım 2005, Konya.

 (53)      Türk-İslam Bilim Tarihi Açısından Bilim Tarih Yazım Biçimleri, Arş. Görv. Muhammet Özdemir, İsam Dergisi, 20 sayfa,  2011, İstanbul.

 (54)      Hayal Şehirlerin İzinde-Gezi Notları-, Rıdvan CANIM, Akçağ Yayınları, I. Baskı, Ankara, 2010.

 (55)      Doğadaki Son Çocuk: Çpcuklardaki Doğa Yoksunluğu ve Doğanın sağaltıcı Gücü, Richard Low, Tübitak pop. Bilim Kitapları, 2010.

 (56)      Hükümdar, Niccolo Marchiavelli, İtalyanca aslından çeviren: Necdet ADABAĞ, Türkiye İş bankası Kültür yayınları, III. Baskı, 2010 İstanbul.

 (57)      Puslu Kıtalar Atlası, İhsan Oktay Anar, İletişim, Roman, 2008, İstanbul.

 (58)      Siyasetname, Nizamü’l Mülk, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi, Türkiye İş Bnkası Kültür Yayınları, II. Baskı2010, İstanbul.

 (59)      Türkiye’ nin Stratejik Vizyonu: 2023, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM), T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayesinde, İkinci taslak Belge, 208s,

 (60)      Sorunlu İnsanlarla Çalışma: Çalışma Alanı, Hedefler ve Stratejiler, 76s, 30 Dakikada Bşrı Dizisi.

 (61)      Türk Üniversiteleri ve YÖK, Ali GÜLER, 45-49s, Türk Yurdu, Şubat 2012, Cilt: 32, sayı: 294.

 (62)      Oğuz Kağan Destanı (Tercüme, Metin, Sözlük), Muharrem ERGİN, Hülbe Kitap Nu: 13, İkinci Baskı, Ankara, 1988.

 (63)      İdari Hastalıklara Neşter, Prof. Dr. Mustafa ŞEMS, 68-71, Sızıntı, Aylık İlim-Kültür Dergisi, Mart 2012

 (64)      Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisi, ISBN: 978-975-7912-32-3, 251s, TC Yükseköğretim Kurulu, Ankara Şubat 2007.

 (65)      Yükseköğretim Yönetiminde Dönüşüm ve Türkiye İçin Alternatif Yönetim Modeli Önerisi, X+191s, Mehmet YAVUZ, TC Kalkınma Bakanlığı, Yayın Nu: 2837, Sosyal sektörler ve koordinasyon Genel Müdürlüğü, Mart 2012, ISBN: 978-975-19-5284-4, Ankara.

 (66)      Sözün Doğrusu 2, yavuz BÜLENT BAKİLER, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, 8. Baskı, 2008, İstanbul.

 (67)      Paris’te Bir Osmanlı Sefiri, 28 Mehmet Çelebi, İş Bankası Yayınları

 (68)      Sokrates’in Savunması, Platon (Eflatun), İdea yayınları,

 (69)      Bir Bilim Adamının Romanı: Mustafa İNAN, Oğuz Atay, İletişim yayınları,

 (70)      Hicaz Albümü: Fotoğraflarla Kursal Topraklar, Diyanet İşleri Başkanlığı, 8. Baskı, Ankara, 2010.

 (71)      Hz. Pygamberin izinde, A. Önkal, A. Apak ve B. Erol, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları: 887, I. Baskı, Ankara, 2012.

 (72)      Haccı Anlamak: Haccın Hikmetleri ve Yapılışı, B. Erkul ve D. Keleş, Diyanet İşleri Başkamlığı Yayınları: 626, Ankara, 2011.

 (73)      HAC’dan Çizgiler, Renkler ve Sesler, Necip Fazıl, BDY Bütün Eserleri: 33, 11. Basım, 2012, İstanbul.

 (74)      İdam Mahkümunun Son Günü, Victor Hugo, Antik Dünya Klasikleri: 92, 2010 İstanbul.

 (75)      Suyu Arayan Adam, Şevket Süreyya Aydemir, Remzi Kitabevi.

 (76)      İlmin Kapısı İmam Ali’den Yöneticilere, 79 s, Mükerrem Mete, Semerkand Yayınları, Ekim 2011, II: Baskı, İstanbul.

 (77)      Siyasal İslamın İflası, Olivier ROY, Metis Yayınları, Mart 2005, İstanbul.

 (78)      Onlar da insandı, Cengiz Dağcı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2007.

 (79)      Minhacü’l-Müteallim: Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Metodu, Türkçesi: Prof. Dr. Yunus Vehbi YAVUZ, Feyiz Yayınları, ISBN: 978-605-89807-6-1, 2009, Mudanya.

 (80)      Temellerin Duruşması, Ahmet KABAKLI, 16. Baskı, Türk Edebiyatı Yayınları, ISBN: 975-759-40-302, Prestij Yayınları, İstanbul, 1993.

 (81)      Cengiz Han’a Küsen Bulut, Cengiz AYTMATOV, Ötüken Neşriyat A.Ş., Yayın Nu: 232, İstanbul, 2007.

 (82)      Toprak Ana, Cengiz AYTMATOV, Ötüken Neşriyat A.Ş. Yayın Nu: 298, İstanbul, 2008.

 (83)      Beyaz Gemi, Cengiz AYTMATOV, Ötüken Neşriyat A.Ş. Yayın Nu: 225, İstanbul, 2007.

 (84)      Kur’an Mesajı (Meal-Tefsir), Muhammed ESED, Yeni Şafak, İşaret Yayınları, Cilt 1, Eylül 1999, İstanbul.

 (85)      Kur’ an Mesajı (Meal-Tefsir), Muhammed ESED, Yeni Şafak, İşaret yayınları, Cilt 2; Eylül 1999, İstanbul.

 (86)      Kur’an Mesajı (Meal-Tefsir), Muhammed ESED, Yeni Şafak, İşaret Yayınları, Cilt 3, Eylül 1999, İstanbul.

 (87)      Gün Olur Asra Bedel, Cengiz AYTMATOV, Ötüken Yayın Nu: 231, 15. Basım, 2007, İstanbul.

 


* 23.11.1998 tarihinden bu yana yapılan okumalardan bazıları verilmiştir.

 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 11 guests and no members online