Seminerler ve Konuşmalar

  • Print

 

ULUSAL KONFERANS KONUŞMACISI

 (1)           Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi’nin Kurumsal Tanıtımı, KSÜ Orman Fakültesi Seminer Salonu, 07. 07,2009, Kahramanmaraş

 

ULUSLARASI KONFERANS KONUŞMACISI

 (1)           Determining the Importance of the Foresty Sektor in Turkish National Economy Using An Input-Output Analysis, 25.11.2006-02.12.2006, Okyama University, Graduate School of Enviromental Science, Japan.

 

TARTIŞMALI TOPLANTILAR

 (1)          Sürdürülebilir Ormancılık -Tartışma Toplantısı-, 7 Kasım 2001, Ankara Dedeman Oteli (Sürdürülebilir Ormancılık -Tartışma Toplantısı- Bildiri ve Tartışmaları Kitabı, Türkiye Çevre Vakfı Yayını,  Ankara 2001).

  

SEMİNERLER

 (1)          TÜRKER, M.F., Doğu Karadeniz Bölgesi (DOKAP) Ara ve Taslak Nihai Raporunun Karşılaştırılması: Tüm Sektörler İçin Genel ve Ormancılık Sektörü İçin Özel Bir Değerlendirme, 1999-2000 ve 2000-2001 Eğitim Öğretim Yılları Güz ve Bahar Yarıyılları Yarıyılı Seminerleri, KTÜ Orman Fakültesi Seminerler Serisi No:8,  89-100, Trabzon, 2001.

(2)          TÜRKER, M.F.,  AYAZ, H., Orman Köyleri Kurultayı (22-23 Haziran 1998 Ankara) Sürecinin Değerlendirilmesi: Gerekçeler ve Tespitler,1998-1999 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Seminerleri, KTÜ Orman Fakültesi Seminerler Serisi No:7, 54-67, Trabzon, 2001.

(3)          TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmeleri Orman Ürünleri Pazarlaması Etkinliklerine Genel Bir Yaklaşım:Yaşanan Darboğazlar ve Çözüm Eylemleri,1997-1998 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Seminerleri, KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No: 6, 58-68, Trabzon 2000.

(4)          TÜRKER, M.F., YAZICI, K., Üçüncü Sınıf Normal Boy Ladin Tomruk Açık Arttırmalı Satışlarında Fiyat Oluşumu Sürecinin Araştırılması (Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Örneği),Güz Yarıyılı Seminerleri KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No:5,56-72, Trabzon 1998.

(5)          TÜRKER, M.F., YAZICI, K., Açık Arttırmalı Satış Partilerine İlişkin Bazı Özelliklerin Devlet Orman İşletmelerinin Ekonomik Başarısı Üzerine Etkileri (Maçka Devlet Orman işletmesi Örneği),Bahar Yarıyılı Seminerleri KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No:4, 24-36, Trabzon 1997.

6)          TÜRKER, M.F., DKB Devlet Orman İşletmeleri Açık Arttırmalı Satışlarına Katılan Alıcılara Yönelik Pazar Araştırması Örneği Yardımı İle Orman İşletmeciliğinde Pazarlama İşlevinin Değerlendirilmesi,Güz Yarıyılı Seminerleri KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No:3, 31-44, Trabzon 1997.

(7)       TÜRKER, M.F., Input-Output Modeli Yardımıyla Ormancılık Sektörünün Ekonomik Analizi,Güz Yarıyılı Seminerleri KTÜ Orman Fakültesi Seminer Serisi No:1, 66-76, Trabzon 1996.

8)          TÜRKER, M.F., Devlet Orman İşletmelerinde Pazarlama Anlayışı ve Orman Ürünlerinde Fiyatlandırmanın Kritiği,Bahar Yarıyılı Seminerleri, KTÜ Orman Fakültesi, Yayın No: 49, 90-94, Trabzon 1995.