Yönettiği Tezler

YÖNETTİĞİ LİSANSÜSTÜ TEZLER

 Yönetiminde Tamamlanan Yüksek Lisans Tezleri:

 (1)        COŞKUN, A.K., Ülkemiz Tek Parti İktidarlarında Hükümet Vaat ve İcraatlarının Orman Kaynakları Yönetimi ve İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi(II. Danışman) AÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi,  Artvin, 2013.

 (2)        MERTTÜRK, G., Türkiye’de Ormancılık Sektöründe Sübvansiyon Uygulamalarının İrdelenmesi (Artvin Orman Bölge Müdürlüğü), AÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, VIII+72s, Artvin, 2012(II. Danışman).

  (3)        AYDIN, İ.Z., Ekoturizmin Türkiye Orman Köyleri Kalkınmaları Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Ölçümü (Artvin-Camili Biyosfer Rezerv Alanı Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, XVIII+156s, Trabzon, 2010.

 (4)        AYDIN YENİ, F., Devlet Orman İşletmeciliğinin Güçlü ve Zayıf Yönlerinin İrdelenmesi (Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, IX+79s, Trabzon, 2006.

 (5)        TİRYAKİ, E., Orman Köylerinde Faaliyet Gösteren Kooperatiflerin Çevre Orman Köyleri Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Araştırma (Hamsiköy Süt Kooperatifi Örneği). KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 174s, Trabzon, 2004.

 (6)        DURUSOY, İ., Sertifikalandırma  ve Türkiye Ormancılığında Gerekliliği, Olabilirliği, Uygulanması Sürecinde Karşılaşılması Muhtemel Darboğazların ve Fırsatların İrdelenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 174s, Trabzon, 2002.

 (7)          ÖZTÜRK, A., Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletme Müdürlükleri Karşılaştırmalı Örnekleri Yardımıyla Devlet Orman İşletmelerinde Ekonomik Başarının Belirlenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 136 s., Trabzon, 1997.

 (8)          ÇATAL, H.A., Devlet Orman İşletmeciliğinde Halkla İlişkiler İşlevinin İncelenmesi (Sürmene Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1997.

 (9)          AYAZ, H., Orman Sınırları Dışına Çıkarma Uygulamasının Yasal Boyutu ve Sosyoekonomik Nedenleri Üzerine Bir Araştırma (Ordu İli Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 120 s., Trabzon, 1998.

 

Yönettiği Doktora Tezleri:

 (1)          ÖZTÜRK, A., Devlet Orman İşletmelerinde İşletme Amaç ve Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği),KTÜ FBE Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, XII+249s, Trabzon, 2003.

 (2)          PAK, M., Orman Kaynağının Rekreasyon Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Araştırma,

 (3)          DURUSOY, İ., Türkiye Ormancılığında Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Ülke Ölçeğinde Belirlenmesi, KTÜ FBE Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, XIII+ 267s, Trabzon, 2009.

 Devam Eden Doktora Tezleri:

 (1)      YENİ, F.A., Kızılağaç Ağaçlandırma Yatırımları İle Çay Ve Fındık Yetiştiriciliğinin İktisadi Açıdan Karşılaştırılması, Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü Örneği.

 

(2)      YILMAZ, C., Orman Mühendisliğinde Meslek Ahlakı İlkelerinin Belirlenmesi: Türkiye İçin Bir Öneri.

 

DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİKLERİ

 (1)          KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Atakan ÖZTÜRK’ün 24.02.2000’de doktora yeterlilik yazılı 25.02.2000’de de doktora yeterlilik sözlü sınavlarının yapılması için görevlendirilmiştir.

 (2)          KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Mehmet PAK’ın 24.02.2000’de doktora yeterlilik yazılı 25.02.2000’de de doktora yeterlilik sözlü sınavlarının yapılması için görevlendirilmiştir.

 (3)          KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından İdris DURUSOY’un 23.02.2004’de doktora yeterlilik yazılı 24.02.2004’de de doktora yeterlilik sözlü sınavlarının yapılması için görevlendirilmiştir.

 (4)          KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Fatma AYDIN YENİ’nin  26.02.2009’da doktora yeterlilik yazılı, 27.02.2009’da da doktora yeterlilik sözlü sınavlarının yapılması için görevlendirilmiştir.

 (5)          AÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun 01.06.2010 tarih ve 41/2 sayılı kararı ile 3 yıl süre ile Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi üyeliği için görevlendirilmiştir.

 (6)          KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından Canan YILMAZ’ın  10.02.2011’de doktora yeterlilik yazılı, 11.02.2011’de de doktora yeterlilik sözlü sınavlarının yapılması için görevlendirilmiştir.

 

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİKLERİ

 (1)          Öztürk, A., Devlet Orman İşletmelerinde İşletme Amaç ve Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), (2000’de bu göreve atanmış olup, tez çalışması izleme komitesinde görev almıştır).

 (2)          Pak, M., Orman Kaynağının Rekreasyon Amaçlı Kullanımının Ekonomik Değerinin Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Araştırma, (2000’de bu göreve atanmış olup, tez çalışması izleme komitesinde görev almıştır).

 (3)          Durusoy İ., Türkiye Ormancılığında Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Ülke Ölçeğinde Belirlenmesi, (2004’te bu göreve atanmış olup, tez çalışması izleme komitesinde görev almaktadır).

 (4)          YENİ, F.A., Kızılağaç Ağaçlandırma Yatırımları İle Çay Ve Fındık Yetiştiriciliğinin İktisadi Açıdan Karşılaştırılması, (2009’da bu göreve atanmış olup, tez çalışması izleme komitesinde görev almaktadır).

 (5)          YILMAZ, C.,  Orman Mühendisliğinde Meslek Ahlakı İlkelerinin Belirlenmesi,  (2011’de bu göreve atanmış olup, tez çalışması izleme komitesinde görev almaktadır).

 

YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİSİ ÜYELİKLERİ

 

(1)    MERTTÜRK, G., Ormancılık Sektöründe Sübvansiyonlar ve Sübvansiyon Benzeri Uygulamalar (Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği), AÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, XIII+69s, Artvin, 2011

 (2)    DEMİRCİ, U. Karbon Piyasalarının Ormancılık Sektöründe Finansman Aracı Olarak Kullanılabilirliği, AÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, XII+139s, Artvin, 2011

 (3)    ALBAYRAK, F.F., Korunan Alanların Ekoturizm Gelişimine Etkileri: Camili Biyosfer Rezervi Örneği, AÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, XIII+189s, Artvin, 2010

 (4)    AYDIN, İ.Z., Ekoturizmin Türkiye Orman Köyleri Kalkınmaları Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Ölçümü (Artvin-Camili Biyosfer Rezerv Alanı Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, XVIII+156s, Trabzon, 2010.

 (5)    M.PAK’ ın Öğrencisi., Orman Kaynaklarının İşlevlerine İlişkin Toplumsal Bilinç Düzeylerinin İncelenmesi(Eskişehir İli Örneği), KSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş, 2009.

 (6)    AYDIN YENİ, F., Devlet Orman İşletmeciliğinin Güçlü ve Zayıf Yönlerinin İrdelenmesi (Maçka Devlet Orman İşletmesi Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, IX+79s, Trabzon, 2006.

 (7)    TİRYAKİ, E., Orman Köylerinde Faaliyet Gösteren Kooperatiflerin Çevre Orman Köyleri Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Araştırma (Hamsiköy Süt Kooperatifi Örneği). KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 174s, Trabzon, 2004.

 (8)    GÖÇMENOĞLU, D., Batı Karadeniz Bölgesi Kum-Çakıl İhtiyaç ve Potansiyel Dengesinin Etüdü, KTÜ Fn Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, X+58s, Aralık 2003.

 (9)    DURUSOY, İ., Sertifikalandırma  ve Türkiye Ormancılığında Gerekliliği, Olabilirliği, Uygulanması Sürecinde Karşılaşılması Muhtemel Darboğazların ve Fırsatların İrdelenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 174s, Trabzon, 2002.

 (10)  ÖZTÜRK A., Artvin ve Ardanuç Devlet Orman İşletmeleri Karşılaştırmalı Örnekleri yardımıyla Devlet Orman İşletmelerinde Ekonomik Başarının İncelenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 135s., Trabzon,1997.

 (11)  ÇATAL, H.A., Devlet Orman İşletmeciliğinde Halkla İlişkiler İşlevinin İncelenmesi (Sürmene Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğü Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1997.

 (12)  AYAZ, H., Orman Sınırları Dışına Çıkarma Uygulamasının Yasal Boyutu ve Sosyoekonomik Nedenleri Üzerine Bir Araştırma (Ordu İli Örneği), KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Trabzon, 1998.

 (13)  ÇOLAK, N., Doğu Karadeniz Bölgesi Orman İşletmelerinin Sağlık, Sosyal ve Eğitim Sorunları Üzerine Araştırmalar, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 94s., Trabzon, 1997.

 (14)  HACIHASANOĞLU, S., Trabzon İli Orman Kadastrosu Çalışmaları ve Bu Çalışmalardan Kaynaklanan Davaların Ormancılık Politikası Yönünden İncelenmesi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 81 s., Trabzon, 1997.

 (15)  TOPALAK, Ö., Torul Orman İşletme Müdürlüğü Alacadağ Orman işletme Şefliği Üretim Sırasında Mekanizasyon İhtiyacının Belirlenmesi,  KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 119 s., Trabzon, 1998.

 (16)  EROĞLU, H., Artvin Yöresinde Bölmeden Çıkarma Çalışmalarında Koller K 300 Kısa Mesafeli Orman Hava Hattının Teknik ve Ekonomik Yönden İncelenmesi, KTÜ FBE Yüksek Lisans Tezi, Ocak 1997, Trabzon.

 

DOKTORA TEZİ JÜRİSİ ÜYELİKLERİ

 

(1)ARDIÇ, M.,  Maliyet Yönetimi yaklaşımlarının Devlet Orman İşletmelerinde Uygulanabilirliklerinin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,2010.

 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 8 guests and no members online