anasayfa_res_2.png

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE SN. EKREM YAZICI TARAFINDAN SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25 Aralık Çarşamba günü 11:30-13:00 saatleri arasında Orman Mühendisliği Bölümü binasında yer alan Ahmet Şener Amfisinde, Ormancılık İşletme Ekonomisi dersi kapsamında düşünülen fakat bölümümüzün tüm öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin ve yardımcılarının faydalanması için Bölüm Etkinliğine dönüştürülen “Kurumları ve Süreçleri ile Uluslararası Ormancılık ve Orman Mühendisliği Mesleğinde Gelecek Eğilimleri” adlı söyleşi, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Ormancılık ve Orman Ürünleri Birimi Başkan Yardımcısı Ekrem YAZICI tarafından gerçekleştirildi.

 

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ORMANCILIK PROJE TASARIMI PROJE SUNUMLARINA KATILIM VE KATKI

29 Aralık Çarşamba günü 09:30-11:30 saatleri arasında Orman Mühendisliği Bölümü binasında yer alan fuaye alanında gerçekleşen ve son sınıf öğrencilerimizin, birisi de bizim danışmanlığımızda tamamlanan, 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ormancılık Proje Tasarımı Proje Sunumlarına katkı sağlandı.

ORMANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ DERSİ KAPSAMINDA DYGU YÖNTEMİYLE DERS YAPILDI

24 Aralık Salı günü  14-15:00 saatleri arasında Orman Mühendisliği Bölümü binasında yer alan Ahmet Şener Amfisinde, Ormancılık İşletme Ekonomisi dersini kapatırken, Fırsat Dersleri kapsamında; öğrencilerin deneyimlerini saptamayı (D), tecrübelerini yansıtmalarına imkan vermeyi (Y), ve sonrasında da eksik bıraktıkları ve birbirlerinden farklı olarak ortaya koydukları hususları genelleştirerek (G), ortaya çıkan sorunları çözmek için uygulamaya geçirecekleri zaman, kaynak, örgüt, istihdam ve paydaş içerikli projelerini üretmeye yönelik (U),  DYGU Yöntemiyle ders yapıldı. Bu kapsamda ders sorumlusu tarafından belirlenen “Türkiye Orman Kaynaklarının Yönetim ve İşletmeciliğinde Öne Çıkan Darboğazlar Nelerdir?” sorusu bu yöntem yardımıyla çözülmeye çalışılmıştır. Bu uygulamada öncelikle sınıfta yer alan öğrenciler 3 öbeğe ayrılmıştır.  Kendilerine öbek isimi, başkan, yazman ve sözcü belirleyen her öbek, verilen soruya ilişkin en az 7 tane sorun belirleyerek ders sorumlusu ve diğer öbeklere, sözcüleri ile bu sorunları aktarmışlardır. Son olarak, ders sorumlusu tüm öbekler tarafından belirlenen sorunları değerlendirmiş ve diğer öbeklerden daha özgün sorunlar ortaya koyan öbek olan Çam Hükümdarlığıöbeği birinci seçilmiştir. Bunun yanında, ikinci öbek olarak iseKarışık Meşcereve Kök Meşeöbekleri seçilmiştir.

TÜRK OCAĞI TRABZON ŞUBESİNDE GERÇEKLEŞEN KONFERANSA KATKI

29 Kasım 2019 tarihinde, Öğr. Gör. Dr. Canan Yılmaz tarafından Türk Ocağı Trabzon Şubesinde sunulan “Ahlak, Etik ve Meslek Ahlakı” konulu konferansa katılım sağlandı.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ’NDE YAPILAN DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVINA KATKI

22 Kasım 2019 tarihinde, Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi’nde Doç. Dr. Gökhan ŞEN’in sözlü sınavına jüri üyesi ve başkanı olarak katkı verildi. Sonrasında Kastamonu Daday Orman İşletme Müdürlüğü son deposu, Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü dikili satış ve son deposu, Azdavay Darderin Vadisi/ Kanyonu, Pınarbaşı Darderin Vadisi/ Kanyonu ve Ilıca şelalesinde incelemelerde bulunarak gezi yapıldı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM TEŞKİLATI (BM FAO)’NCA İSVİÇRE CENEVRE’DE TERTİPLENEN “ORMANLAR ve DÖNGÜSEL EKONOMİ” TOPLANTISINA KATKI

4-7 Kasım 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre Şehri’nde bulunan BM merkezinde, “Forest and the Circular Economy” adlı toplantılar dizisinde; TC Devleti adına BM FAO tarafından davet edilen; orman fakülteleri adına KTÜ Orman Fakültesini temsilen Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER, Orman Genel Müdürlüğü’nü temsilen İşletme Pazarlama Dairesi başkan yardımcısı Reşat BENLİ, Dış İlişkiler ve Eğitim Dairesi Başkanlığını temsilen şube müdürü Ümit TURHAN ve TMMOB OMO adına İsmail BELEN’in ortak olarak hazırladıkları, “ Low Impact Harvesting in Turkey”, adlı ülke sunumu ve diğer oturumlarda başkaca ülkeler tarafından yapılan sunumlar üzerine, ülkemiz adına tespit ve değerlendirmeler de Türk Hükümetini temsil eden kafile adına gerçekleştirilmiştir.

Toplantıların bitimini takiben, 8-10 Kasım tarihleri arasında da; İsviçre’nin Alplerinden Zermat Dağı, Cenevre, Montrö, ve TC Devletimizin kuruluş senedinin imzalandığı Lozan şehirleri ile Fransa’nın Anency kentinin tarihi ve kültürel yerleri de gezilmiştir.

 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 16 guests and no members online