res1.png

1. Tarım ve Ormancılık Şurası, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalışma Kurulu Taslak Raporu’nun Ormancılığın Finansmanı ve Mali Yapısı Alt Çalışma Kurul Raporu’na Katkı

Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 (Orm. Yük. Müh.-İşletmeci-Hukuk Yardımcısı)

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 www.mustafafehmiturker.com.tr

 KTÜ Orman Fakültesi Orman Ekonomisi Anabilim Dalı, 61080 Trabzon.

             1.      GİRİŞ

 1970’li yıllarda küresel ölçekte BM öncülüğünde Sürdürülebilir Kalkınma olgusunun gündeme getirilmesi ve bunun gerçekleştirilmesinde ormancılık sektörüne önemli görevler biçilmesi, yerkürenin değişik bölgelerinde Sürdürülebilir Orman Yönetimi uygulamalarının başlatılmasına neden olmuştur. Ormancılıkta yerküre ölçeğinde meydana gelen bu gelişmeler, ülkemiz ormancılık sektörü merkez ve taşra birimlerini etkilemeye başlamış, ülkemiz orman kaynaklarını/ekosistemini sürdürülebilir bir şekilde etkilemeye başlamıştır (Türker, 2013).

 Gelinen noktada da, sürdürülebilir orman yönetimi konusu, ormancılık sektörünün üst düzey stratejik belgeleri olan Türkiye Ulusal Ormancılık Programı, Beş Yıllık Kalkınma Planları Sürdürülebilir Ormancılık Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu Raporları, Ormancılık Ana Planı ile ormancılıkla ilgili Şura Raporlarına derç edilmiş ve neticede de Sürdürülebilir Orman Yönetimi ilke ve esasları ile ölçüt ve göstergelerinin belirlenmesine yönelik araştırmalar ve uygulamalar hayata geçmeye başlamıştır.

 Öte yandan, şuralar bir taraftan yeni kurulan bakanlıkların mevzuat gereği oluşturulması gereken bir danışma ve meşveret ortamı olmakta, diğer taraftan da şurada ortak akılla alınan kararların bakanlık siyasetini şekillendirme ihtimali de ortaya çıkmış bulunmaktadır. Bu yönü ile, bakanlık siyasetine yön vermesi için şurada alınan kararların, uygulamada etkin ve verimli olarak hayata geçmesi fırsatı da sunulmuş olmaktadır.  

 Nitekim, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacı ile yapılacak 1. Tarım ve Orman Şurası’nın belirlenen 21 çalışma kurulundan biri olarak, “Sürdürülebilir Orman Yönetimi” kurulu belirlenmiş bulunmaktadır. Anılan kurulun 17.07.2017 tarihinde arım ve Ormancılık Şurası Hazırlık Toplantıları kapsamında yapılan toplantısında, “Ormancılığın Finansmanı ve Mali Yapısı” adı ile, alt çalışma kurulu oluşturulmuş olup, bu alt kurulda hazırlanacak ortak metin için de üye olarak seçilmiş bulunmaktayız.

 Gelinen noktada, daha önceki şura metinleri ile de uyumlu olarak seçilen başlıklarda, Sürdürülebilir Orman Yönetimi Çalışma Kurulu, Ormancılığın Finansmanı ve Mali Yapısı alt çalışma kurulu taslak raporuna dair saptamalarımız aşağıdaki gibi verilmiş bulunmaktadır.

Devamı için lütfen tıklayınız...

1. TARIM VE ORMANCILIK ŞURASINA KATKI

17 Ağustos 2019 Çarşamba günü Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Toplantı Salonlarında gerçekleştirilen 1. Tarım ve Ormancılık Şurasında açılış toplantısı ve komisyon çalışmalarını içeren Genel Kurul ve Sürdürülebilir Orman Yönetimi Heyetine şura üyesi olarak katılım gösterilmiş ve katkı sağlanmıştır.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 2. EĞİTİM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI’NA KATILIM VE KATKI

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü tarafından 13 Haziran 2019 günü saat 09:00’da Orman Mühendisliği Bölümü Ahmet Şener Amfisi’nde 2. Eğitim Geliştirme Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır. Bunun yanında, Çalıştay sonrası genel değerlendirme oturumunda içeriğe ilişkin konuşma yapılarak katkı konulmuştur.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ’NDE YAPILAN DOÇENTLİK SÖZLÜ SINAVINA KATKI

25.06.2019 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde Doçentlik sözlü sınavı adayları Doç. Dr. Seçil YURDAKUL EROL’un ve Doç. Dr. Hasan Tezcan YILDIRIM’ın doçentlik sınavına jüri üyesi olarak katkı konulmuştur.

Orman Ürünleri Pazarlaması Dersi Kapsamında DYGU ve Telekonferans Yöntemiyle Ders Yapıldı

09 Mayıs Perşembe günü  10-12:00 saatleri arasında Orman Mühendisliği Bölümü binasında yer alan Kayın dersliğinde Fırsat Dersleri kapsamında DYGU Yöntemiyle ders yapıldı. Bu kapsamda ders sorumlusu tarafından belirlenen “Türkiye Orman Sektöründe (Orman İşletmeciliğinde) Öne Çıkan Pazarlama Sorunları Nelerdir?” sorusu bu yöntem yardımıyla çözülmeye çalışılmıştır. Bu uygulamada öncelikle sınıfta yer alan öğrenciler 2 öbeğe ayrılmıştır.  Kendilerine öbek isimi, başkan, yazman ve sözcü belirleyen her öbek, verilen soruya ilişkin en az 5 tane sorun belirleyerek ders sorumlusu ve diğer öbeğe, sözcüleri ile bu sorunları aktarmışlardır. Son olarak, ders sorumlusu öbekler tarafından belirlenen sorunları değerlendirmiş ve özgün olan sorunları belirtmiştir. Öbeklerden biri kendisine NORMANCILAR ismini seçerken diğer öbek ismini CENGEL61 olarak seçmiştir. Öte yandan, 16 Mayıs Perşembe günü 10-12:00 saatleri arasında Orman Mühendisliği Bölümü binasında yer alan Kayın dersliğinde Fırsat Dersleri kapsamında Telekonferans Yöntemiyle ders yapıldı. Bu kapsamda, orman kaynakları yöneticisi ve işletmecisi olan Eski Artvin ve Bursa Orman Bölge Müdürü Ahmet Köksal COŞKUN’un, Eski Ankara Orman Bölge Müdürü Hüseyin Avni ÇATAL’ın ve Maçka Devlet Orman İşletme Müdürü Hilmi YAZICI’nın telekonferans yöntemiyle ormancılık sektöründe pazarlama konusunda görüşlerine başvurulmuş ve bu hususta kendilerine sorular sorulmuştur.

BOLU-GEREDE’DE (08.02.2019) YAPILAN TC TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME ve EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇEM) BİLGİLENDİRME ve İSTİŞARE TOPLANTISINA KATKI

TC Tarım ve Orman Bakanlığı, ÇEM Genel Müdürlüğü’nce 08.02.2019 tarihinde Bolu-Gerede’de yapılan; ÇEM faaliyetleri sunusu, Ekofen uygulamaları, Kurak ve yarı kurak alanlar ile marjinal pilot sahalarda tıbbi ve aromatik bitkilerin teşhisine ait kılavuz oluşturulmasından, Yabani iğdenin üretimi ve erozyon sahalarında kullanımının yaygınlaştırılması adlarına kadar, altı projenin tanıtımının yapıldığı ve Erozyonla kaybolan toprağın değerinden, Ekosistem hizmetlerinin kıymetlendirilmesiyle ilgili ülkemizde yapılan projelerin tanıtıldığı ve en sonunda da ÇEM Genel Müdürlüğünce yapılabilecek projelerle ilgili görüş ve önerilerin tartışıldığı toplantıda; kavram, şekil ve içerik odaklı olarak tüm başlıklarda tarafımızdan katkı konulmuştur.

 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 6 guests and no members online