IMG_3513.png

Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersi Kapsamında Sayın Hasan SUİÇMEZ tarafından konferans verilmiştir

04 Aralık Cuma günü  16-17:00 saatleri arasında Orman Mühendisliği binasında yer alan Ahmet Şener Amfisinde Fırsat Dersleri kapsamında Tarih Öğretmeni SayınHasan SUİÇMEZ tarafından “Araklı Anadolu Öğretmen Lisesi Müdürlüğü Yaptığı Dönemde Sahibi Olduğu Başarı Hikayeleri” konusunda konferans verildi. Sayın SUİÇMEZ  eğitim idareciliği yaptığı dönemde başarı hikayelerinden olan Hür Kürsü, Okuma Kültürü ve Fuzuli Projeleri ile ilgili olarak yaşamış olduğu tecrübeleri Orman Mühendis Adaylarıyla paylaştı. Sayın SUİÇMEZ  görev yaptığı eğitim kurumu ile okuma alışkanlığının kazandırılması konusunda hazırlanmış olan Okuma Kültürü Projesi ile “Guinness Rekorlar Kitabına” girmeye hak kazanmıştır. Yine SayınHasan SUİÇMEZ tarafından hazırlanan Hür Kürsü Projesi ile öğrencilerin kendini ifade edebilme cesareti ve özgüveni kazanmaları, bunu yaparken saygı çerçevesinden çıkmamaları, iftira ve karalama ile eleştiri arasındaki farkı anlamaları gibi kazanımlar hedeflenmiştir. Bunun yanında, Sayın SUİÇMEZ tarafından hazırlanan Fuzuli Projesi ise Türk Divan Şairi olan Fuzuli’nin Peygamber Efendimize olan sevgisini samimi, doğal ve su gibi akıcı bir üslûpla anlattığı beytini içermektedir.

DANIŞMANLIĞINI YAPTIĞIM ONBİRİNCİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KTÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ’NDE TAMAMLANDI

KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı’nda danışmanlığını yürüttüğüm ve Arş. Gör. Elif SARITAŞ tarafından hazırlanan, 02.01.2019 tarihinde KTÜ Orman Fakültesi Ahmet Şener Amfisinde 10:15-12:00 saatleri arasında sunulan ve soru cevap faslı ile tartışması yapılan “Odun Dışı Bitkisel Ürünler Üzerine Faaliyet Gösteren Kooperatiflerin İktisadi Kalkınma Üzerindeki Etkilerinin Ölçülmesi ve Bu Ürünlerin Pazarlama Dağıtım Kanallarının Belirlenmesi (Kozak Bucağı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Örneği )” adlı yüksek lisans tezine, Avrasya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Hasan ÖZYURT ve KTÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Sayın Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ tarafından “hakem heyeti üyesi” sıfatı ile katkı konulmuştur. Anılan yüksek lisans tezi savunmasına dinleyici olarak, KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden emekli Sayın Prof. Dr. Kamil YAZICI da katılmış ve tez sunumu sonrası yapılan değerlendirmelere katkıda bulunmuşlardır.

 

TRABZON MAÇKA TAŞKÖPRÜ MODEL EROZYON ve SEL KONTROLÜ EĞİTİM SAHASINDA İNCELEMELERDE BULUNULDU

21 Aralık 2018 tarihinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından tesis ettirilen Taşköprü Model Erozyon ve Sel Kontrolü Eğitim sahası; Genel Müdür Dr. Ahmet İPEK, Daire Başkanı Yaşar ÇAKIROĞLU ve Maçka Orman İşletme Müdürü Hilmi YAZICI ile birlikte teknik geziye tabi tutuldu. 372 hektar büyüklüğünde ve ortalama rakımı 1950 m olan sahada 600 000 TL’ye malolan ve yamaç ıslahında; kuru taş duvar eşikler, ahşap örme çitler, gevsel serme işi, kafes tel örme işi, galvenizli çelik ve ot ekimi; dere yatağında; harçlı ıslah sekisi, gabyon seki ve çelik engel seki ve dere içlerinde; kuru duvar eşik, ahşap eşik, miks eşik ve harçlı kuru duvar eşik kullanılan numunelik saha, kurum hizmet içi eğitim ve ilgili lisans öğrencileri için eğitim amaçlı olarak tesis edilmiştir.

 

SARAJEVO ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ TARAFINDAN YAPILAN ULUSLARARASI İNSAN-ORMAN-BİLİM SEMPOZYUMUNA KATILIM VE KATKI

10-12.10.2018 tarihleri arasında Bosna Hersek’in Sarajevo şehrinde, Sarajevo Üniversitesi Orman Fakültesi’nce düzenlenen Uluslararası İnsan-Orman-Bilim Sempozyumuna, akademik danışmanlığını yaptığımız ve yapmakta olduğumuz Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ, Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT ve Arş. Gör. Elif SARITAŞ ile ortaklaşa hazırlanan iki sözlü sunum ile katılmış ve bir oturum da yönetmiş bulunmaktayız. Sempozyumun 2. günü “Human, Enviromental Interactions: Policy, Economy, Governance” adlı ilk oturumda tarafımızdan oturum başkanlığı yapılarak sempozyuma katkıda bulunulmuş ve aynı oturumda “Determination of The Significance and The Place of Forestry Sector in Turkish Economy With Input-Output Analysis” adlı çalışmamız, tarafımızdan sunulmuştur. Yine sempozyumun tarafımızdan oturum başkanlığı yönetilen ilk oturumunda “Determination Of Perception Levels of Professional Ethics Principles According to Personal Variables of Turkish Forest Engineers Employed in the State” adlı bildirimiz de, Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ tarafından sunulmuştur.

KTÜ ORMAN FAKÜLTESİ TARAFINDAN YAPILAN ULUSLARARASI ORMAN ÜRÜNLERİ KONGRESİNE KATILIM VE KATKI

26-29.09.2018 tarihleri arasında Trabzon şehrinde KTÜ Orman Fakültesi’nce Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Uluslararası Orman Ürünleri Kongresine, akademik danışmanlığını yaptığımız ve yapmakta olduğumuz Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ, Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT ve Arş. Gör. Elif SARITAŞ ile ortaklaşa hazırlanan üç sözlü sunum ile katılmış ve bir oturum da yönetmiş bulunmaktayız. Kongrenin 2. günü son oturumunda “Determination of The Significance of The Paper and Paper Products Sector in Turkish Economy With Input-Output Analysis” adlı çalışmamız,Arş. Gör. Elif SARITAŞ tarafından sunulmuştur. Kongrenin 3. günü ilk oturumunda  “Investigation of The Significance and The Location of The Furniture Sector in Turkish Economy” adlı bildirimiz, Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT tarafından sunulurken; aynı oturumda “Determination of The Significance of Timber, Tree Products and Mushroom Products (Except Furniture) Sector in Turkish Economy With Input-Output Analysis” adlı bildirimiz de, Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ tarafından sunulmuştur. Aynı gün “Operational Research, Ergonomy, Artificial Intelligence, Occupational Safety” adlı 2. oturumda ise tarafımızdan oturum başkanlığı yapılarak kongreye katkıda bulunulmuştur.

TARIM ve ORMAN BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BM KALKINMA PROGRAMI (BM UNDP)HİMAYESİNDE YAPILAN ÇALIŞTAYA KATKI

25-26 Temmuz 2018 Tarihleri arasında Ankara’da yapılan, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile BM UNDP Programı himayelerinde, Global Enviorenment Facility (GEF 5) Projesi kapsamında, “Ulusal Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Çalıştayı”na,  KTÜ adına katkı verildi.

2009 yılında akademik danışmanlığımızda Dr. İdris DURUSOY tarafından bitirilen, “Türkiye Ormancılığında Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Ülke Ölçeğinde Belirlenmesi” adlı ülkemizdeki ilk ve yöntembilim bakımından da güvenilir doktora tezi danışmanlığının tecrübesi ile, çalıştayın açılış ve kapanış oturumlarında söz alınarak konu ile ilgili değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca, çalıştayın “sosyo-ekonomik yapı “ çalışma öbeğinde de çalışılarak; daha önce hazırlanan “Ormanların Sosyo-Ekonomik İşlevleri” Ölçütü altında önerilen 11 göstergeye; 5 yeni gösterge, 3 alt gösterge, 1 gösterge ve 3 değişkende iyileştirme ve ikmal ile kelime temelli 1 ekleme ve 5 çıkartma ile metnin dil ve ifadece zenginleşmesine tarafımızdan doğrudan katkı konulmuştur. Bu hali ile kapanış oturumunda genel kurul katılımcılarına sunulan katkılarımız da oylanarak kabul görmüştür.    

 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 4 guests and no members online