IMG_3513.png

Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersi Kapsamında Sn. Osman ÖZTÜRK tarafından konferans verilmiştir

29 Aralık Cuma günü  15-17:00 saatleri arasında Orman Endüstri Mühendisliği binasında yer alan Sedir dersliğinde Fırsat Dersleri kapsamındaOrman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Orman ve Köy İşleri Genel Müdürlüğü ve Tabiat Varlılarını Koruma Genel Müdürlüğünde Edinilen Tecrübelerin Orman Mühendis Adaylarıyla Paylaşımı” adlı konferans Tabiat Varlıklarını Koruma eski Genel Müdürü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müşaviri Orman Mühendisi Sayın Osman ÖZTÜRKtarafından gerçekleştirildi.

Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersi Kapsamında DYGU Yöntemiyle Ders Yapıldı

28 Aralık Perşembe günü  15-18:00 saatleri arasında Orman Mühendisliği binasında yer alan Ladin dersliğinde Fırsat Dersleri kapsamında DYGU Yöntemiyle ders yapıldı. Bu kapsamda ders sorumlusu tarafından belirlenen “Türkiye Orman İşletmelerinin ve Dolayısıyla Ormancılık Sektörünün İşletme İşlevlerine Göre Öncelikli Sorunları Nelerdir?” sorusu bu yöntem yardımıyla çözülmeye çalışılmıştır. Bu uygulamada öncelikle sınıfta yer alan öğrenciler, 7 öbeğe ayrılmış ve her bir öbeğe rastgele yöntemle sorunları değerlendirmesi için bir işletme işlevi verilmiştir.  Kendilerine öbek isimi, başkan, yazman ve sözcü belirleyen her öbek, verilen soruya ilişkin kendi işlevlerinde en az 5 tane sorun belirleyerek ders sorumlusu ve diğer öbeklere, sözcüleri ile bu sorunları aktarmışlardır. Son olarak, ders sorumlusu tüm öbekler tarafından belirlenen sorunları değerlendirmiştir. Üretim, Ar-Ge, İşgören, Yönetim, Pazarlama, Finansman ve Satın alma işlevlerine göre sorunları ortaya koymaya çalışan öbekler, öbek ismi olarak sırasıyla; Üretkenler, Araştırmacılar, Yaşlılar, Yeşil Yönetim, Pelitli Orman Ürünleri Pazarlama, Kararlı Finansçılar ve Ladin’i seçmişlerdir.

Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersi Kapsamında Sn. Hasan SUİÇMEZ tarafından konferans verilmiştir

28 Aralık Perşembe günü  14-15:00 saatleri arasında Orman Mühendisliği binasında yer alan Ladin dersliğinde Fırsat Dersleri kapsamında Tarih Öğretmeni Sayın Hasan SUİÇMEZ tarafından “Okuma Alışkanlığının Kazandırılması” konusunda konferans verildi. Eğitim idareciliği yaptığı dönemde, görev yaptığı eğitim kurumu ile okuma alışkanlığının kazandırılması konusunda “Guinness Rekorlar Kitabına” girmeye hak kazanan Sayın SUİÇMEZ yaşamış olduğu tecrübeleri Orman Mühendis Adaylarıyla paylaştı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Yürütülen Doktora Tez Sınavına Katkı

08.12.2017 tarihinde, AÇÜ FBE Orman Mühendisliği Anabilim Dalı’nda; lisans, yüksek lisans ve doktora eğitiminde danışmanlığını yaptığım Doç. Dr. Atakan Öztürk’ün danışmanlığında tamamlanan, “ Orman Kaynaklarının Toplam Ekonomik Değerinin Tahmini: Camili Biyosfer Rezerv Alanı Örneği” adlı teze, hakem heyeti üyesi ve tez savunması sınavı başkanı olarak katkı konulmuştur.

IV. Ulusal Ormancılık Kongresi'ne Katılım

Türkiye Ormancılar Derneği tarafından 15-16 Kasım 2017 tarihinde Belek /ANTALYA’da IV. Ulusal Ormancılık Kongresi düzenlenmiştir. Kongreye 1 oturum başkanlığı ve 2 bildiri ile katkıda bulunulmuştur. “Girdi-Çıktı Çözümlemesi Yardımıyla Ülkemiz Ormancılık Sektörünün Ülke Ekonomisi İçindeki Yeri ve Toplam Ekonomik Değer Yaklaşımına Göre Muhtemel Yerinin Değerlendirilmesi” adını taşıyan çalışmanın sunumu tarafımdan gerçekleştirilirken; birlikte hazırladığımız “Meslek Ahlakı İlkelerinin Belirlenmesinin Gerekliliği, Önemi ve Muhtemel Faydaları ile Ülkemiz Orman Mühendisliği Mesleği İçin Bir Öneri” adını taşıyan bildiri Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ tarafından sunulmuştur.

 

TRABZON’DA YAPILAN ULUSLARARASI ORMANCILIK VE ÇEVRE SEMPOZYUMUNA KATILIM

7-10.2017 tarihleri arasında Trabzon şehrinde düzenlenen Uluslararası Ormancılık ve Çevre Sempozyumuna, Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ, Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT ve Arş. Gör. Elif BERKER ile ortaklaşa hazırlanan üç sözlü sunum ile katılmış bulunmaktayız.

Sempozyumun 3. günü üçüncü oturumda Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ ile ortaklaşa hazırladığımız; “The Perceptions of Professional Ethics Principles of Turkish Forest Engineers by The Public and Private Sector” adlı çalışma Öğr. Gör. Dr. Canan YILMAZ  tarafından sunulmuştur.

Bununla birlikte, 3. günü üçüncü oturumda Arş. Gör. Elif BERKER ile ortaklaşa hazırladığımız; “Examination on The Basis of Marketing Distribution Channels of The Revenue Obtained from Non-Wood Herbal Products in Turkey” adlı sözlü bildiri Arş. Gör. Elif BERKER tarafından sunulmuştur.

Sempozyumun 3. günü dördüncü oturumda Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT ile ortaklaşa hazırladığımız “Financing Requirements and Opportunities in The Turkish Forestry Sector”adlı çalışma Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT tarafından sunulmuştur.

 

 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 11 guests and no members online