anasayfa_res2.png

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ'NDE DOKTORA TEZ HAKEM HEYETİ ÜYELİĞİ

AÇÜ FBE Orman Mühendisliği Anabilim Dalı'nda Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK'ün danışmanlığında Osman KOMUT tarafından hazırlanan ve 12.02.2016 tarihinde AÇÜ Orman Fakültesi A-22 Dersliğinde saat 09:30-12:00 saatleri arasında sunulan ve soru-cevap faslı ile tartışması yapılan "Türkiye’de Ormancılık ve Orman Ürünleri Endüstrisinde Sertifikasyon: Sektörel Durum ve Farkındalık Çözümlemesi” adlı doktora tezine, "başkan-üye" sıfatı ile katkı konulmuştur.

Anılan etkinliğe tarafımızdan özel bir önem atfedilmesini gerekli kılan üç husus da şu şekilde yazıya dökülebilir: Birincisi; AÇÜ Orman Fakültesi Dekanlık vazifesi yıllarında AÇÜ FBE'de Orman Mühendisliği Anabilim Dalı'nda "doktora programının açılmasını kuvvetlice desteklemiş olmamız ve bu isabetli kararımızın bu tez sınavı ile de semeresini görmemiz. İkincisi; doktora tez sınavımızı yine AÇÜ Orman Fakültesi Bütçesi'nden yaptığımız yeni "Orman Fakültemiz Binası"nda yapmamız. Üçüncüsü de; doktora tezi danışmanının lisans, yüksek lisans ve doktora
öğrencimiz olması...

 

14. DÜNYA ORMANCILIK KONGRESİ TECRÜBELERİ

07-11.09.2015 tarihleri arasında Güney Afrika’nın Durban şehrinde düzenlenen 14. Dünya Ormancılık Kongresinde edinilen izlenimler ders saatinde sunum eşliğinde öğrencilerle paylaşılmıştır. Ayrıca 14. Dünya Ormancılık Kongresinde yayınlanan “Sonuç Bildirgesi” ve “İklim Değişikliği Çağrısı” metinleri hakkında öğrencilere bilgiler sunulmuştur.

Öğr. Gör. Canan YILMAZ tarafından Türkçeye çevrilen “Sonuç Bildirgesi” ve Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT tarafından Türkçeye çevrilen “ İklim Değişikliği Çağrısı” metinleri aşağıda sunulmuştur.


DURBAN BİLDİRGESİ için tıklayınız...


İklim Değişikliği Çağrısı için tıklayınız

DURBAN-GÜNEY AFRİKA’DA YAPILAN XIV. DÜNYA ORMANCILIK KONGRESİNE KATILIM

07-11.09.2015 tarihleri arasında Güney Afrika’nın Durban şehrinde; 142 ülkeden 4000’ i aşkın yetkilendirilmiş katılımcı ile ondördüncüsü yapılan ve “Ormanlar ve İnsan: Sürüdürülebilir Bir Geleceğe Yatırım” özneli Dünya Ormancılık Kongresi’ne, Öğr. Gör. Canan YLMAZ ve Arş. Gör. Emine Nur YEŞİLYURT ile ortaklaşa hazırladığımız “Root Cause Aproach as a Possible Solutions for Problems in World Forestry and Determining Efficiency of World Forestry Congresses” adlı bildiri ile katılmış bulunmaktayız.

“Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Takvimi” ve “2050 İçin Sürdürülebilir Bir Gelecek” özülküsü (vizyon) için, ”Durban Declaration” ve “Message on Climate Change from the XIV World Forestry Congress” sonuç bildirge çıktılarına ulaşmak için yapılan oturumlardan,  açılış ve kapanış oturumları da dahil olmak üzere, aralarında “Highy Level Dialoque: Forest are Vital for Implementing the Post 2015 Development Agenda”, “Forest and People: Investing in a Sustanaible Future” ve “Wildlife Forum” vb. gibi oturumlarının da aralarında olduğu onbeş tanesi tarafımızdan izlenmiş ve ayrıca “Kongre Sergi Mekanı”nda Dünya Ülkelerinden ormancılıkla ilgili devlet,  özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarınca açılan masalar da ziyaret edilmiştir.

Yine belirtilen tarihler içinde, “The Hluhluve Imfolozi Reserve” adlı yaban hayatı koruma alanına yapılan günlük geziye katılınmış ve sahada yaşayan gergedan, fil, zürafa, zebra ve bufalo türleri doğal ortamlarında çıplak gözle temaşa edilmiştir.

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADALET ÖNLİSANS PROGRAMINDAN MEZUN OLDUK

Daha etkin ve verimli bilim insanı olmak, öğretim üyesi olduğumuz Orman Ekonomisi Anabilim Dalı bünyesinde yeralan Ormancılık Hukuku Bilim Dalı ile ilgili konularda yetkin olma yolunda genel hukuk bilgisi sahibi olmak, aydın bilim insanı olma yolunda herkese-her mekanda lazım olan hukuk okuması yapmak, sürekli eğitim görerek bilgi güncellemek ve de bilgi ikmali yapmak amacı ile başladığımız "Adalet Ön Lisans" programından "Onur Öğrencisi (3.17/4)" olarak mezun olmuş bulunmaktayız.

Gelinen noktada, eğitimimizin son yarı yılı olan 2014-2015 bahar yarıyılında aldığımız dersler ve başarı notları ile, daha önceki üç yarıyıldaki akademik başarı notlarımız, aşağıdaki çizelgede gözükmektedir.

MUSTAFA FEHMİ TÜRKER ( ADALET )

2014-2015 Bahar Dönemi Sınav Notları

..:: MEZUN DURUMUNDASINIZ ::..

 

Ders Kodu

Ders Adı

Kredi

Ara Sınav N.

Dönem Sonu N.

Başarı Notu

Harf Notu

ADL202U

DAMGA VERGİSİ VE HARÇLAR BİLGİSİ

4,00

50,00

60,00

57,00

BA

ADL204U

ULUSAL YARGI AĞI PROJESİ II

4,00

80,00

65,00

69,50

BA

HUK202U

AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU

4,00

65,00

65,00

65,00

BA

HUK204U

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU

4,00

60,00

65,00

63,50

BB

HUK206U

İCRA İFLAS HUKUKU

4,00

40,00

35,00

36,50

DC

HUK208U

TİCARET HUKUKU

4,00

40,00

30,00

33,00

DC

  Geçmiş Dönem Bilgileri

Öğretim Yılı

Dönem

Dönem Not Ort.

Genel Not Ort.

Durum

2014

BAHAR

2,58

3,17

Başarılı

2014

GÜZ

3,38

3,34

Başarılı

2013

BAHAR

3,21

3,33

Başarılı

2013

GÜZ

3,44

3,44

Başarılı

 

KULLANILAN KISALTMA VE TERİMLER

1.AA ile CC arası "Geçer" notudur.

2.CD ile DD arası "Koşullu Geçer" notudur; Genel Not Ortalaması 2,00 ve üzerinde ise bu derslerden geçer,
altında ise akademik yetersizlik uyarısına göre işlem yapılır.

3.FF, YZ, DZ "Kalır" notudur. Bu dersler tekrar alınmak zorundadır.

4.Mezun olabilmek için öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olması ve DZ,YZ ve FF notu olmaması gerekir.

5.Durum

 

 

KAZAKİSTAN-ASTANA'DA ULUSLARARASI ORMANCILIK ZİRVESİNE İKİ SÖZLÜ VE BİR ASKI BİLDİRİ SUNUMU İLE KATILIM

08-12.06.2015 tarihleri arasında, Kazakistan-Astana’da “International Scientefic Forum Rehbilitation and Restoration of Degraded Forest” adlı uluslararası ormancılık zirvesine katılıM yapıldı. 

Adı geçen etkinlikte; açılış oturumunda bağımsız olarak tarafımca hazırlanan, “Socio-economic Structure of Kazakshstan Forestry in the Plans and Sharing Experiences of Turkish Forestry” adlı bildiri sözlü olarak sunuldu. Yine, zirveye ev sahipliği yapan Kazaks Agrotechnical Üniversitesi bahçesinde, davetli olarak tarafımızdan “anı fidanı” dikildi. Yine, aynı zirvenin 2. Oturumunda oturum başkanı olarak görev yapıldı. Benzer şekilde, zirvenin 3. Oturumunda Arş. Gör. E. Nur YEŞİLYURT ve Öğr. Gör. Canan YILMAZ ile ortak hazırlanan, “Evaluation of Relationships Between Rural Development and Destruction of Forest Resoruces in Turkish Forestry in the  Framework of Turkish Devolepment Plans and Determination for Kazakh Forestry” adlı ortak bildiri de sözlü olarak tarafımızdan sunuldu. 

Öte yandan, Öğr. Gör. Canan YILMAZ ve Arş. Gör. E. Nur YEŞİLYURT ile birlikte hazırlanan, “The Analysis of Effectivenes of Turkish Forestry Afforestation Practices with the Help of Turkish Development Plans and Investigations on the Issues Encountered: Tukey’s Experiences) adlı askı bildirinin sunumunu da tarafımızdan yapıldı. 

Yine zirve kapsamında, “Buğrabay Orman”ına düzenlenen arazi gezisine katılındı.

AVRASYA ÜNİVERSİTESİNDE DERS

Avrasya Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf bahar yarıyılında okutulmakta olan "Mühendislik Ekonomisi" adlı ders, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında, talep üzerine tarafımızdan verilmeye başlanmıştır.

 

Son Haberler

 29.05.2019 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 9 guests and no members online