turkey_k.png

Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersini Alan 3. Sınıf Öğrencilerine DUYURU

Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersini Alan 3. Sınıf Öğrencilerine Duyuru

Pazartesi günleri çift numaralı öğrencilerimizle ve salı günü de tek numaralı öğrencilerimizle 13-16 saatleri arasında olan derslerimiz,aynı günlerde ve aynı dersliklerde bu haftadan itibaren 14-17 saatleri arasında yapılacaktır.26.09.2016

 

Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

Ders Sorumlusu

 

ARTVİN'DE PROJE TOPLANTISINA KATILIM VE KORUNAN ALANLARDA ARAZİ İNCELEMESİ

03-04 Ağustos 2016 Tarihleri arasında, TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı (OSB) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce (DKMPGM) 2013 yılında ihale edilen ve şu ana kadar 26 ilde tamamlanan ve 2019 yılına
kadar da 81 ilde tamamlanması hedeflenen, "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter (Döküm) ve İzleme Projesi"nin Artvin İli ayağı, proje izleme ve değerlendirme toplantısına katılım sağlandı.

TC OSB DKMP GM Biyolojik Çeşitlilik Daire Başkanı ve aynı zamanda yüksek lisans öğrencimiz olan Sn. Orm. Yük. Müh. Hüseyin Avni ÇATAL'ın önderliğinde Artvin DSİ 26. Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Artvin İli biyolojik çeşitlilik envanteri çalışmasında gelinen son nokta, araştırmacılar-uygulamacılar-denetleyiciler boyutlarıyla ele alınmış ve tarafımızca da, proje yönetimi ile şu ana kadar elde edilen çıktılar eşliğinde, "üçüncü göz işlevi" yerine getirilerek; çalışmayla ilgili güçlü-zayıf-fırsat-tehdit (GZFT) çözümlemesi sözel olarak yapılmıştır.

Toplantı sonrası proje ekibi ile birlikte, Artvin Hatila Vadisi Milli Parkı, Artvin-Borçka Karagöl Tabiat Parkı ve Artvin-Borçka Camili Biyosfer Rezerv Alanı'nda arazi incelemesinde bulunulmuştur.

 

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NE BAĞLI FAKÜLTELERDEKİ BAŞARILI ÖĞRENCİLER İÇİN YAPILAN TÖRENDE KONUŞMA

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine bağlı bölüm ve programlarda başarılı olan öğrenciler için 27 Mayıs 2016 tarihinde KTÜ Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Dersliğinde; AÜ ve KTÜ öğretim üyeleri, başarılı öğrenciler, öğrenci velileri ve ailelerinin de katılımı ile bir tören gerçekleştirildi. Anılan etkinlikte, 1994-1998 yılları arasında AÜ İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümünü "birinci" olarak ve 2014-2016 yılları arasında da AÜ Açık Öğretim Fakültesi Hukuk Bölümünü de "onur" öğrencisi olarak bitirmemiz hasebi ile, öğrenciler adına bir konuşma gerçekleştirdik.

Konuşmamızda, bir taraftan uzaktan öğretim düzeneğini Türk Üniversitelerine kazandıran kişi ve kurumun Türkiye Cumhuriyeti Devletinin eğitim, iktisadi büyüme ve iktisadi kalkınma göstergelerine gerçekte ne denli olumlu katkı koyduğu; diğer taraftan da orman ekonomisi ve işletmeciliği alanında etkin ve verimli olmayı kendine düstur edinen bir bilim insanı olarak, uzaktan öğretim düzeneği ile yaptığımız öğrenciliğimiz ve öğrenmelerimizin bize ve danışmanlığını yaptığımız; Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK, Yrd. Doç. Dr. Mehmet PAK, Yrd. Doç. Dr. İdris DURUSOY ve Öğr. Gör. Fatma AYDIN YENİ adlı eski lisansüstü  öğrencilerimiz ile, Öğr. Gör. Canan YILMAZ, Arş. Gör. E. Nur YEŞİLYURT ve Arş. Gör. Elif BERKER adlı hali hazırdaki yeni lisansüstü talebelerimize olan mevcut ve muhtemel olumlu katkıları dile getirilmiştir.

Orman Ürünleri Pazarlaması Dersi Kapsamında Sn. Ömer Naci KAYA tarafından Konferans verilmiştir

17.05.2016 Salı günü 10:00-13:00 saatleri arasında Orman Ürünleri Pazarlaması dersi kapsamında “Tecrübeler ışığında Orman Ürünleri Pazarlama Karmasının İrdelenmesi” adlı konferans eski Amasya ve Artvin Orman Bölge Müdürü Sayın Ömer Naci KAYA tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

 

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE DERS

Avrasya Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf bahar yarıyılında okutulmakta olan "Mühendislik Ekonomisi" adlı ders, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında olduğu gibi, bu yıl da, diğer bir deyişle 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında da talep üzerine tarafımızdan verilmeye başlanmıştır.

 

TÜRKİYE ORMAN KÖYLERİNİN SOSYO-EKONOMİK İNCELEMESİ" ADLI ULUSLARARASI PROJEDE DANIŞMANLIK

UDA Danışmanlık ve Müşavirlik Şirketi'nce Dünya Bankası'na sunulan ve kabul edilen "Socio-Economic Survey of Forest Villagers in Turkey" adlı uluslararası projede; "Ormancılık Ekonomisi Uzmanı" olarak proje kapsamında; çalıştayların yönetimi, örnekleme tasarımı, arazi veri toplama araçlarının geliştirilmesi, istatistiki veri çözümlemesi ve proje raporunun yazımı alanlarda katkı koymak amacı ile görev alınmıştır. Bu kapsamda da 26 Ocak 2016 tarihinde T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nde; OGM, DB ve UDA mensuplarının toplanması ile; proje amaçları, projeden beklenen çıktılar, sormaca taslağı, projede izlenecek yöntem ve proje takvimi konularında fikir teatisinde bulunularak projeye başlanılmıştır.

 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 2 guests and no members online