anasayfa_res2.png

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ “ADALET” BÖLÜMÜNDE ÖĞRENCİLİĞE BAŞLADIK

                            

          2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarı Yılında, AÜ AÖF Adalet Bölümünde Adalet Ön Lisans Programında öğrenciliğe başladık. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, “Orman Ekonomisi Anabilim Dalı”nda daha etkin ve verimli bir bilim insanı olmak için 1998 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümü’ nü bitirmiştik. 

Gelinen noktada; bilim hayatını sürdüğümüz Orman Ekonomisi Anabilim Dalı ile yakın ilişki içerisinde bulunan “Ormancılık Hukuku” alanının dayandığı hukuk bilgilerine; orman mühendisliği ve işletme lisans programları ile Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Ormancılık Ekonomisi Alt Programı’nda gördüğümüz hukuka dair derslerin dışındaki hukuk ile ilgili derslere olan ihtiyacın duyulması, sahip olduğumuz ormancılık ve işletme lisans alanları ve dereceleri ile “hukuk” alanı arasında kesişim alanlarının bulunması, hukuk bilgilerinin günümüz dünyasında gündelik hayattan işleme faaliyetlerine, devlet ölçeğinden uluslararası ilişkilere kadar taşıdığı etki ve öneme bağlı olarak, “salt hukuk okuması” yapılmasının yakışıklılığı ve bilgi toplumunda temel alınan “hayat boyu öğrenim” faslına kendi dünyamızdan hukuk öğrenimi çeşnili olarak devam etme amaçları Adalet Ön Lisans öğrencisi olmaya karar verdik.

Bu şekilde öğrencisi olduğumuz dört yarıyıllık Adalet Programı’nın ilk yarıyılında alıp da sınavına girdiğimiz dersler aşağıya çıkarılmıştır:

. İdare Hukukuna Giriş

. Medeni Hukuk - 1

.  Hukukun Temel Kavramları

. Türk Anayasa Hukuku

. Adalet Meslek Etiği

. Halkla İlişkiler ve İletişim

. Temel Bilgi Teknolojileri

. İngilzce-1

Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersi kapsamında Sn.Ömer Naci Kaya’dan Konferans

27. 12. 2013 tarihinde Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersi kapsamında, “Ülkemiz Orman İşletmeciliği ve Yönetimine Uygulamadan ve Farklı Bir Bakış” adını taşıyan, Amasya ve Artvin’de Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunan Sn. Ömer Naci Kaya tarafından üç buçuk saat süren bir konferans düzenlenmiştir.

Read more: Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersi kapsamında Sn.Ömer Naci Kaya’dan Konferans

ORMANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ KİTABIMIZIN 2.BASKISI ÇIKTI

Birinci baskısı 2008 yılında çıkan Ormancılık İşletme Ekonomisi (xvi+255s,ISBN: 9786056029509,Trabzon 2008) adlı kitabımız, aradan geçen beş yıllık süre zarfında ormancılık sektöründe ulusal ve uluslar arası ölçekte meydana gelen gelişmeler ışığında güncellenme ve geliştirilme ihtiyacı duymuştur. Bu cümleden hareketle, Ormancılık İşletme Ekonomisi (Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı Yayın Nu 5, xxiv+287s, ISBN: 978-605-85748-0-9, Trabzon 2013) adlı kitabımızın “güncellenmiş ve genişletilmiş 2. Baskı”sı 19.09.2013 tarihi itibari ile yayınlanmış ve öğrencilerimiz ile ilgilenenlerin hizmetine dağıtımdan sorumlu ilgili kitabevi yardımı ile sunulmuş bulunmaktadır.

Tarafımızdan daha önce kaleme alınan “Türkiye Ormancılık Teşkilatında İşletme Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ö. BARLI ve H. AYYILDIZ ile ortak, xvi+125s, Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı Yayın Nu: 3, Erzurum 2009), “Orman Mühendisliğine Giriş (TC AÇÜ Orman Fakültesi Yayın Nu: 3, ISBN: 978-605-62377-0-6, iv+86s, Artvin 2010) ve Ormancılık Yönetimi (Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı Yayın Nu: 4, ix+104s, ISBN: 978-605-125-526-2) adlı eserlerimizden sonra telif ettiğimiz bu son kitabımızın; ön ve arka kapak resmi ile iç kapak sayfası, iç kapak arka sayfası, ithaf sayfası, sunuş sayfaları, içindekiler sayfaları, yazara dair sayfaları ve ikinci baskıya önsöz sayfalarını aşağıdan takip edebilirsiniz.

Kitabın içeriği için tıklayınız.

TR 90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) Bölge Planına Katkı

16.05.2013 ve 29.05.2013 tarihlerinde, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı eşgüdümünde, 2014-2023 dönemi Bölge Planı Ormancılık Kesimi Alt Planı için KTÜ Orman Fakültesini temsilen tarafımızdan katkı konulmuştur.

TR Bölgesinde var olan orman fakülteleri,  ormancılık teşkilatı uygulama ve araştırma birimleri, ormancılıkla ilgili sivil toplum örgütü temsilcilerinden mürekkep sınırlı sayıda plan paydaşlarının buluşturulduğu ilk toplantıda, ormancılılıkla ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi amaçlanmakla birlikte, bu amaca yönelik etkin ve verimli bir çalışma, altlığı ve düzeneği hazırlığının olmadığı anlaşılmıştır. Bu noktada anılan ilk toplantıda, paydaşların ormancılıkla ilgili bazı sorun ve önerilerini içeren konuşmalarının yanında tarafımızdan da aşağıya çıkarılan değerlendirmeler yapılmıştır:

-          TR 90 Bölge Planı’nın Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) şemsiyesi altında ve dolayısı ile bu milli plan amaçlarına hizmet edecek şekilde yapılması gerektiği ve bu noktada bir sonraki toplantıya bu planın incelenerek gelinmesi gerektiği,

 

Read more: TR 90 (Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon) Bölge Planına Katkı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORMANCILIK FORUMU 10. TOPLANTISINA “DANIŞMAN ve SÖZCÜ” OLARAK KATKI

 

Dünya ülkelerinin orman kaynaklarını yönetme ve işletmelerinde ortak siyaset belgesi üretmek amaçlı olarak düzenlenen ve ilk dokuzu Birleşmiş Milletler Teşkilatının Amerika Birleşik Devletlerinin New York Kentindeki merkezinde tertiplenen Ormancılık Forumu’nun onuncu toplantısı, Sn. Başbakan, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanının ve de 197 ülkenin temsilcilerinin katılımları ile, 8-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde, ülkemizin ev sahipliliğinde gerçekleştirildi.

Anılan toplantının başından sonuna kadar süren tüm oturumlarına, yan etkinliklerine, sergilerine, ödül törenlerine, “danışman ve sözcü” sıfatı ile ülkemiz adına tarafımızdan katkı sunulmuştur.

Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma ana konulu 10.  Oturumun ana eksenini oluşturan ve “Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma” dan “Çoklu Paydaş Diyalogu” na kadar geniş bir yelpazede BM Sekretaryasının hazırladığı belgeler tarafımızdan okunmuş ve bu belgeler üzerinde ülke görüş altlığının hazırlanması için, “resmi gündeme dair on adet özet ve görüş bildirme formu” doldurulmuştur.

Oturumlar sırasında, “Çoklu Paydaş Diyalogu” belgesine dair kaleme aldığımız; orman vasfını yitirmiş alanların yeniden kazanımı saptamasından orman kaynaklarının etkin ve verimli yönetimini olumsuz olarak etkileyen kötü madencilik, tarım, turizm yönetim ve işletmeciliğinden kaçınılmasına dair tespitlere kadar, sekiz madde bizzat tarafımızdan okunarak ülke adına kayıtlara geçirilmiştir.

 

Read more: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORMANCILIK FORUMU 10. TOPLANTISINA “DANIŞMAN ve SÖZCÜ” OLARAK KATKI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORMANCILIK FORUMU İSTANBUL TOPLANTISINA KATKI

8-19 Nisan 2013 tarihleri arasında New York dışında ilk defa İstanbul'da yapılacak Birleşmiş Milletler Orman Forumu 10. Oturumu öncesi hazırlık mahiyetinde sayılabilecek "Bölgemiz ve Ötesi Ormancılık Toplantısı”, Orman ve Su İşleri Bakanının himayelerinde Arnavutluk, KKTC, Mısır, Kırgızistan, Somali, Fas, Nijer, Filistin, Tacikistan ülkelerinin Bakanları ve Bosna Hersek Bakan Yardımcısı, Ülke Temsilcileri, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz Çalışanları, Sivil Toplum Örgütleri ve Akademisyenlerin geniş katılımıyla 21-22 Ocak 2013 tarihlerinde “İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlendi.

Elde edilecek çıktıların öncelikle sürdürürlebilir orman yönetimi kapsamında ulusal, bölgesel ve uluslararası faaliyetlere katkı sağlaması beklenen toplantıya, KTÜ Orman Fakültesi adına katılan bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER, "UNNF-10. Oturumunda Ele Alınacak Konularla İlgili Taslak Bilgi Metni" üzerinde de şekil ve içereik odaklı tashih faaliyetinde de bulunarak katkı koymuştur.

 

Page 10 of 12

Son Haberler

 29.05.2019 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 13 guests and no members online