anasayfa_res2.png

Orman Ürünleri Pazarlaması Dersi Kapsamında Sn. Şinasi Hakkı BAHÇEKAPILI tarafından Konferans verilmiştir

23.05.2014 Cuma günü 15:00-17:00 saatleri arasında Orman Ürünleri Pazarlaması dersi kapsamında  Birinci ve İkinci Öğretim öğrencilerine yönelik,  "Orman Ürünleri Pazarlamasına Odun Kökenli Ürün İşleyicileri Gözü ile Bakış" adlı konferans, Bahçekapılı Kerestecilik A.Ş. Sahibi ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Şinasi Hakkı BAHÇEKAPILI tarafından gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

“TIBBİ VE AROMTİK BİTKİLERİN ECZACILIKTA VE ORMANCILIKTAKİ ÖNEMİ” adlı Çalıştaya Çağrılı Bildiri Sunarak ve Oturum Başkanlığı Yaparak Katkı

Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak 20-21 Mart 2014’ de Malatya’da düzenlenen,” Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Eczacılık ve Ormancılıktaki Önemi’’ adlı çalıştaya; ilk gün, ilk oturum ve ilk konuşmacı olarak tarafımızdan, “Odun Dışı Bitkisel Orman Ürünlerinin Ekonomiye Kazandırılması: Mevcut Durum, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı bildiri sunulmuştur. Çalıştayın son günü ve son oturumu olan 5. Oturumda da, tarafımızdan oturum başkanlığı deruhte edilmiş ve çalıştay değerlendirmesi de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay bitiminde de 21 Mart Dünya Ormancılık Günü kapsamında, İ.Ü. Eczacılık Fakültesi arka bahçesinde, çalıştay katılımcıları ile birlikte ağaçlandırma törenine fidan dikimi yapılmıştır.

 

ORMAN ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI DERS NOTUMUZ YAYINLANDI

KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde 1990'lı yılların ortalarından beri ve Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünde 2008-2011 yılları arasında tarafımızdan okutulan orman ürünleri pazarlaması ders notları çıkmış bulunmaktadır. Tarafımızdan kaleme alınan eserin adı ve özellikleri "Orman Ürünleri Pazarlaması Ders Notu: Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Yayın Nu: 94, VIII+130s, Trabzon, 2014" olup, ders notunun kapak, önsöz ve içindekiler kısımlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ “ADALET” BÖLÜMÜNDE ÖĞRENCİLİĞE BAŞLADIK

                            

          2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarı Yılında, AÜ AÖF Adalet Bölümünde Adalet Ön Lisans Programında öğrenciliğe başladık. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra, “Orman Ekonomisi Anabilim Dalı”nda daha etkin ve verimli bir bilim insanı olmak için 1998 yılında da Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Pazarlama Bölümü’ nü bitirmiştik. 

Gelinen noktada; bilim hayatını sürdüğümüz Orman Ekonomisi Anabilim Dalı ile yakın ilişki içerisinde bulunan “Ormancılık Hukuku” alanının dayandığı hukuk bilgilerine; orman mühendisliği ve işletme lisans programları ile Orman Mühendisliği Anabilim Dalı Ormancılık Ekonomisi Alt Programı’nda gördüğümüz hukuka dair derslerin dışındaki hukuk ile ilgili derslere olan ihtiyacın duyulması, sahip olduğumuz ormancılık ve işletme lisans alanları ve dereceleri ile “hukuk” alanı arasında kesişim alanlarının bulunması, hukuk bilgilerinin günümüz dünyasında gündelik hayattan işleme faaliyetlerine, devlet ölçeğinden uluslararası ilişkilere kadar taşıdığı etki ve öneme bağlı olarak, “salt hukuk okuması” yapılmasının yakışıklılığı ve bilgi toplumunda temel alınan “hayat boyu öğrenim” faslına kendi dünyamızdan hukuk öğrenimi çeşnili olarak devam etme amaçları Adalet Ön Lisans öğrencisi olmaya karar verdik.

Bu şekilde öğrencisi olduğumuz dört yarıyıllık Adalet Programı’nın ilk yarıyılında alıp da sınavına girdiğimiz dersler aşağıya çıkarılmıştır:

. İdare Hukukuna Giriş

. Medeni Hukuk - 1

.  Hukukun Temel Kavramları

. Türk Anayasa Hukuku

. Adalet Meslek Etiği

. Halkla İlişkiler ve İletişim

. Temel Bilgi Teknolojileri

. İngilzce-1

Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersi kapsamında Sn.Ömer Naci Kaya’dan Konferans

27. 12. 2013 tarihinde Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersi kapsamında, “Ülkemiz Orman İşletmeciliği ve Yönetimine Uygulamadan ve Farklı Bir Bakış” adını taşıyan, Amasya ve Artvin’de Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunan Sn. Ömer Naci Kaya tarafından üç buçuk saat süren bir konferans düzenlenmiştir.

Read more: Ormancılık İşletme Ekonomisi Dersi kapsamında Sn.Ömer Naci Kaya’dan Konferans

ORMANCILIK İŞLETME EKONOMİSİ KİTABIMIZIN 2.BASKISI ÇIKTI

Birinci baskısı 2008 yılında çıkan Ormancılık İşletme Ekonomisi (xvi+255s,ISBN: 9786056029509,Trabzon 2008) adlı kitabımız, aradan geçen beş yıllık süre zarfında ormancılık sektöründe ulusal ve uluslar arası ölçekte meydana gelen gelişmeler ışığında güncellenme ve geliştirilme ihtiyacı duymuştur. Bu cümleden hareketle, Ormancılık İşletme Ekonomisi (Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı Yayın Nu 5, xxiv+287s, ISBN: 978-605-85748-0-9, Trabzon 2013) adlı kitabımızın “güncellenmiş ve genişletilmiş 2. Baskı”sı 19.09.2013 tarihi itibari ile yayınlanmış ve öğrencilerimiz ile ilgilenenlerin hizmetine dağıtımdan sorumlu ilgili kitabevi yardımı ile sunulmuş bulunmaktadır.

Tarafımızdan daha önce kaleme alınan “Türkiye Ormancılık Teşkilatında İşletme Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Ö. BARLI ve H. AYYILDIZ ile ortak, xvi+125s, Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı Yayın Nu: 3, Erzurum 2009), “Orman Mühendisliğine Giriş (TC AÇÜ Orman Fakültesi Yayın Nu: 3, ISBN: 978-605-62377-0-6, iv+86s, Artvin 2010) ve Ormancılık Yönetimi (Ormancılık ve Tabiatı Koruma Vakfı Yayın Nu: 4, ix+104s, ISBN: 978-605-125-526-2) adlı eserlerimizden sonra telif ettiğimiz bu son kitabımızın; ön ve arka kapak resmi ile iç kapak sayfası, iç kapak arka sayfası, ithaf sayfası, sunuş sayfaları, içindekiler sayfaları, yazara dair sayfaları ve ikinci baskıya önsöz sayfalarını aşağıdan takip edebilirsiniz.

Kitabın içeriği için tıklayınız.

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 7 guests and no members online