anasayfa_res2.png

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORMANCILIK FORUMU 10. TOPLANTISINA “DANIŞMAN ve SÖZCÜ” OLARAK KATKI

 

Dünya ülkelerinin orman kaynaklarını yönetme ve işletmelerinde ortak siyaset belgesi üretmek amaçlı olarak düzenlenen ve ilk dokuzu Birleşmiş Milletler Teşkilatının Amerika Birleşik Devletlerinin New York Kentindeki merkezinde tertiplenen Ormancılık Forumu’nun onuncu toplantısı, Sn. Başbakan, Sayın Orman ve Su İşleri Bakanının ve de 197 ülkenin temsilcilerinin katılımları ile, 8-19 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde, ülkemizin ev sahipliliğinde gerçekleştirildi.

Anılan toplantının başından sonuna kadar süren tüm oturumlarına, yan etkinliklerine, sergilerine, ödül törenlerine, “danışman ve sözcü” sıfatı ile ülkemiz adına tarafımızdan katkı sunulmuştur.

Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma ana konulu 10.  Oturumun ana eksenini oluşturan ve “Ormanlar ve Ekonomik Kalkınma” dan “Çoklu Paydaş Diyalogu” na kadar geniş bir yelpazede BM Sekretaryasının hazırladığı belgeler tarafımızdan okunmuş ve bu belgeler üzerinde ülke görüş altlığının hazırlanması için, “resmi gündeme dair on adet özet ve görüş bildirme formu” doldurulmuştur.

Oturumlar sırasında, “Çoklu Paydaş Diyalogu” belgesine dair kaleme aldığımız; orman vasfını yitirmiş alanların yeniden kazanımı saptamasından orman kaynaklarının etkin ve verimli yönetimini olumsuz olarak etkileyen kötü madencilik, tarım, turizm yönetim ve işletmeciliğinden kaçınılmasına dair tespitlere kadar, sekiz madde bizzat tarafımızdan okunarak ülke adına kayıtlara geçirilmiştir.

 

Read more: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORMANCILIK FORUMU 10. TOPLANTISINA “DANIŞMAN ve SÖZCÜ” OLARAK KATKI

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORMANCILIK FORUMU İSTANBUL TOPLANTISINA KATKI

8-19 Nisan 2013 tarihleri arasında New York dışında ilk defa İstanbul'da yapılacak Birleşmiş Milletler Orman Forumu 10. Oturumu öncesi hazırlık mahiyetinde sayılabilecek "Bölgemiz ve Ötesi Ormancılık Toplantısı”, Orman ve Su İşleri Bakanının himayelerinde Arnavutluk, KKTC, Mısır, Kırgızistan, Somali, Fas, Nijer, Filistin, Tacikistan ülkelerinin Bakanları ve Bosna Hersek Bakan Yardımcısı, Ülke Temsilcileri, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz Çalışanları, Sivil Toplum Örgütleri ve Akademisyenlerin geniş katılımıyla 21-22 Ocak 2013 tarihlerinde “İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayında düzenlendi.

Elde edilecek çıktıların öncelikle sürdürürlebilir orman yönetimi kapsamında ulusal, bölgesel ve uluslararası faaliyetlere katkı sağlaması beklenen toplantıya, KTÜ Orman Fakültesi adına katılan bilim insanları arasında yer alan Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER, "UNNF-10. Oturumunda Ele Alınacak Konularla İlgili Taslak Bilgi Metni" üzerinde de şekil ve içereik odaklı tashih faaliyetinde de bulunarak katkı koymuştur.

 

“ORMANCILIK VE SU ŞURASI 2013” e KATKI

 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca 21-23 Mart 2013 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen, “Ormancılık ve Su Şurası 2013” e, “şura üyesi” sıfatı ile katılım sağlanmış ve katkı konulmuştur.

 Şurada, “Ormanların Korunması”, “Ormanların Geliştirilmesi” ve “Ormanlardan Faydalanılması” heyetlerinin hazırladıkları altlık şura belgeleri, sura genel kurulunca oy birliği ile, “Ormancılık Komisyonu” belgesi adı ile ortak ve tek bir altlık belgeye kavuşturulmuştur.

 Sonrasında, “Ormancılık Komisyonu” belgesi üzerinde bir buçuk gün süren çalışmalar ve değerlendirmeler neticesinde, tarafımızdan aşağıya çıkarılan eklemeler önerilmiş ve alt kurul ve sonrasında da bu katkılarımız genel kurul tarafından kabul görmüştür:

Read more: “ORMANCILIK VE SU ŞURASI 2013” e KATKI

Prof.Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER Yönetiminde AÇÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’nde İkinci Yüksek Lisans Tezi de Tamamlandı

         05.09.2012 tarihinde İktisatçı Gülfe MERTTÜRK’ün öğrenciliğinde ve Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK ve Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER danışmanlığında, “Ormancılık Sektöründe Sübvansiyonlar ve Sübvansiyon Benzeri Uygulamalar ( Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Örneği)” adlı yüksek lisans tezi tamamlanmıştır.

22.02.2013 tarihinde de Bursa Orman Bölge Müdürü ve Eski Artvin Orman Bölge Müdürü Orman Mühendisi Ahmet Köksal COŞKUN öğrenciliğinde ve Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK ve Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER danışmanlığında, “Ülkemiz Tek Parti İktidarlarında Ormancılıkla İlgili Hükümet Vaat ve İcraatlarının Orman Kaynakları Yönetimi ve İşletmeciliği Açısından Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans tezi tamamlanmış bulunmaktadır.

A. Köksal COŞKUN’u yüksek mühendis yapan tez ile, ormancılık hükümlerinin anayasamıza girdiği 1961 yılından sonra kurulan tek parti hükümetlerinin; seçim beyannameleri, hükümet programları ve icraatları arasındaki ilişkiler mukayeseli ve tahlili olarak incelenmiştir.

Çalışmada, Adalet Partisi iktidarlarında, “orman köylerinin istidamı ve kalkındırılmasının öne çıktığı”, Anavatan Partisi iktidarlarında “ormancılıkta özelleştirme uygulamalarının baskın hale geldiği” ve AK Parti Hükümetleri dönemlerinde de “orman kadastrosu faaliyetlerinin” başat hale geldiği anlaşılmıştır.

Tez ile siyasi partilerin seçim beyannameleri, hükümet programları ve icraatları arasındaki ilişkilerin tutarlılık çerçevesinde aşağıdan yukarıya doğru ulaştığı varsayımı teyit edilmiş olup, ormancılık siyaseti için seçim bildirgelerinin ve hükümet programlarının önemli araçlar olduğu ve etkin ve verimli olarak kullanılmaları gerektiği önerisine de ulaşılmıştır.    

 

YENİ YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASLAĞI ÜZERİNE…

Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin 2023 vizyonuna (özülküsüne) ulaşmada çarpan ve hızlandıran etkisi görecek öncelikli kesim olan ülkemiz yükseköğretim düzeneğinin etkin ve verimli çalışmasında çok önemli bir altlık teşkil edecek olan yeni yükseköğretim yasa taslağı üzerine, sadece kamu yararını ençoklamak adına yapmaya çalıştığım teknik, içerik ve şekil yönlü değerlendirmeler önem ve kapsam derecesine bakılmaksızın, taslak kanun maddelerindeki sıraya göre, aşağıya çıkarılmış bulunmaktadır:

 

Read more: YENİ YÜKSEKÖĞRETİM YASA TASLAĞI ÜZERİNE…

OGM Stratejk Planına Katkı

Bakanlıkların yeniden yapılandırılması sürecinde; 645 sayılı "TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile, Orman genel Müdürlüğünün görevlerini düzenleyen 3234 sayılı kanunda değişiklik yapılmış ve netice itibariyle de, OGM'nin stratejik planının yenilenmesi zorunlu hale gelmiştir.

Yukarıda dile getirilen zorunluluk üzerine, OGM'ce ismimize yapılan davet üzerine 4-5 Nisan 2012 tarihleri arasında Kızılcahamam-Ankara'daki toplantılara divan başkan yardımcısı sıfatı ile, stratejik plan yapımının tüm aşamalarına; ilmi, teknik, içerik ve idari açıdan katkı konulmuştur.

Read more: OGM Stratejk Planına Katkı

Son Haberler

 29.05.2019 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 3 guests and no members online