Projeler

BAZI ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJE ÜYELİKLERİ

 

 

(1)   MEDFOREX (Mediterranean Forest Externalities) Projesi Türkiye resmi üyeliği (Bu proje 2000-2005 Yılları Arasında EUROPEAN FOREST INSTITUTE tarafından yürütülmüş ve desteklenmiştir.)

(2)      Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP), Ormancılık Sektörü Bölgesel Yönlendirme Komitesi üyeliği

 

PROFESÖRLÜK SONRASI PROJELER

 

(1)           Türkiye Ormancılık Teşkilatında İşletme Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu 20.113.001.9 Kod Nolu Proje, XIII+144s, Trabzon, 2003 (Proje Yöneticisi ve Araştırıcısı).

(2)           Türkiye'de Ormana Dayalı Sürdürülebilir Kalkınmanın Geliştirilmesinde Önemli Bir Yeri Olan Katılımcı Ormancılığın Sağlanabilmesi İçin Mevcut Çatışmaların, Karşıt Tutumların ve Çözüm Yollarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2000.113.002.4 Kod Numaralı Proje (Yardımcı Araştırmacı).

PROFESÖRLÜK KADROSUNA BAŞVURU İÇİN SUNULAN BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ

 (1)           TÜRKER, M.F., KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Demografik Özelliklerinin Araştırılması, KTÜ Araştırma Fonu, 98.113.001.6 Kod Numaralı Proje (Proje Yöneticisi ve Araştırıcısı),  XVI+126 s. Trabzon 2002.

ULUSAL VE ULUSLARARASI PROJELER

 Ulusal Projeler:

(1)           KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyal, Kültürel, Ekonomik ve Demografik Özelliklerinin Araştırılması, KTÜ Araştırma Fonu, 98.113.001.6 Kod Nolu Proje,  XVI+126 s., Trabzon 2002, (Proje Yöneticisi ve Araştırıcısı).

(2)          Açık Arttırmalı Orman Ürünleri (Tomruk) Satışlarında Fiyat Oluşumunun Araştırılması (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), Doktora Sonrası Temel Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu, 93.115.002.1. Kod Nolu Proje, 106 s., Ocak 1996 Trabzon, (Proje Yöneticisi ve Araştırıcısı).

(3)          Doğu Karadeniz Bölgesi Ormancılık Sektörünün Sosyo-Ekonomik Yapısı, Doktora Sonrası Temel Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu, 93.115.002.3. Kod Nolu Proje, 104 s., Nisan 1996 Trabzon (Proje Yöneticisi ve Araştırıcısı).

(4)          Türkiye Ormancılık Teşkilatında İşletme Kültürünü Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu 20.113.001.9 Kod Nolu Proje, XIII+144s, Trabzon, 2003 (Proje Yöneticisi ve Araştırıcısı).

(5)          Türkiye'de Ormana Dayalı Sürdürülebilir Kalkınmanın Geliştirilmesinde Önemli Bir Yeri Olan Katılımcı Ormancılığın Sağlanabilmesi İçin Mevcut Çatışmaların, Karşıt Tutumların ve Çözüm Yollarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2000.113.002.4 Kod Numaralı Proje (Yardımcı Araştırmacı).

(6)          Orman Kaynağının Rekreasyon Amaçlı Kullanımın Ekonomik Değerinin Tahmin Edilmesi Üzerine Bir Araştırma KTÜ Araştırma Fonu 20.113.001.10 Kod Nolu Proje,  XVII+274s, Aralık 2002, Trabzon (Proje Yöneticisi).

(7)          Devlet Orman İşletmelerinde İşletme Amaç ve Stratejilerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma (Doğu Karadeniz Bölgesi Örneği), KTÜ Araştırma Fonu 21.113.001.01 Kod Nolu Proje,  XII+249s, Trabzon2003 (Proje Yöneticisi).

(8)          Türkiye Ormancılığında Sertifikasyon Uygulamasının Gerekliliği, Olabilirliği, Faydaları ve Karşılaşılması Muhtemel Darboğazlar Üzerine Bir Araştırma, KTÜ Araştırma Fonu XI+174s, Temmuz 2002, Trabzon (Proje Yöneticisi).

(9)          Japon Çalışma Grubu tarafından Başbakanlık DPT Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmüş olan Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı (DOKAP) Yönlendirme Komitesi Üyeliğine 25 Mayıs 1999 tarihinde KTÜ Rektörlüğü’nce atanmıştır. DOKAP Ön Raporu için konuşma ve Taslak Ara ve Taslak Nihai Raporları için iki adet ayrı rapor düzenlenmiştir.

(10)      Orman Köylerinde Faaliyet Gösteren Kooperatiflerin Çevre Orman Köyleri Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Araştırma (Hamsiköy Süt Kooperatifi (HASKO)Örneği), KTÜ Araştırma Fonu 2002.113.1.5 Kod Numaralı Proje, XVII+136s, Trabzon 2004 (Proje Yöneticisi).

(11)      Türkiye Ormancılığında Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Ülke Ölçeğinde Belirlenmesi, TÜBİTAK Proje No:105O517(Proje Yöneticisi).

(12)      Türkiye Ormancılığında Sürdürülebilir Orman Kaynakları Yönetimi Ölçüt ve Göstergelerinin Ülke Ölçeğinde Belirlenmesi, KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 20051130017 Kod Numaralı Proje(Proje Yöneticisi).

(13)      Orman İşletme Amaçlarına Ulaşmada GZFT (SWOT) Çözümlemesinden Yararlanma İmkânları (Maçka Devlet Orman İşletme Müdürlüğü Örneği), KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2006113015 Kod Numaralı Proje (Proje Yöneticisi).

(14)      Ekoturizmin Türkiye Orman Köyleri Kalkınmaları Üzerindeki Sosyo-Ekonomik Etkilerinin Ölçümü (Türkiye Gürcistan Sınırı Camili Biyosfer Alanı Örneği) KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2009.113.001.3 Kod Numaralı Proje (Proje Yöneticisi).

(15)      Kızılağaç Ağaçlandırma Yatırımları İle Çay ve Fındık Yetiştiriciliğinin İktisadi Açıdan Karşılaştırılması (Trabzon-Pazar-Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü Örneği) KTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2010.113.001.1 Kod Numaralı Proje (Proje Yöneticisi), (Proje devam etmektedir).

 Uluslararası Projeler:

(1)          TÜRKER, M.F., PAK, M. ve ÖZTÜRK, A., Valuing Mediterranean Forests: Towards Total Economic Value, Turkey, 195-211, Edited By M. Merlo and L. Croitoru, Cabi Publishing, 2005 London, UK.

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 8 guests and no members online