Akademik Birikim Özet

 

PROF. DR. MUSTAFA FEHMİ TÜRKER’İN 15.01.2014 TARİHİ İTİBARİYLE AKADEMİK BİRİKİM ÖZET ÇİZELGESİ

FAALİYET TÜRÜ

ADET

PROFESÖRLÜK SONRASI PROJELERİ

2

PROFESÖRLÜK KADROSUNA BAŞVURU İÇİN SUNULAN BAŞLICA ARAŞTIRMA ESERİ

1

DERS NOTLARI

2

KİTAPLAR

5

KİTAP BÖLÜMÜ

2

TEZLER

2

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI PROJE ÜYELİKLERİ

16

- Ulusal

15

- Uluslar arası

1

BİTİRME TEZİ YAZIM KILAVUZU

1

MAKALELER

36

- Uluslararası-Science Citiation Index’e Giren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

15

- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

20

BİLDİRİLER

109

- Uluslararası Sempozyum, Kongre, Workshop Bildirileri

32

- Ulusal Sempozyum, Kongre, Workshop Bildirileri

79

ULUSAL KONFERANS KONUŞMACISI

1

ULUSLARARASI KONFERANS KONUŞMACISI

1

TARTIŞMALI TOPLANTILAR

1

SEMİNERLER

8

TARTIŞMALI TOPLANTILAR

1

BİLİMSEL RAPORLAR

10

YAYINLANMIŞ ÇEVİRİLER

5

ULUSAL MESLEKİ DERGİ, TEKNİK BÜLTEN VB.  SÜRELİLERDE (PER.) YAYINLANAN MAKALELER

27

ATIFLAR

318

- Uluslararası Science Citiation Index’eGiren Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kapsamında

197

- Uluslar arası Hakemli ve Yayımcısı (Editörü) Belli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kapsamında

9

- Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Kapsamında

16

- Ulusal Mesleki Dergi, Teknik Bülten vb. Periyodiklerde Yayınlanan Makaleler Kapsamında

8

- Seminerler Kapsamında

5

- Uluslararası Bildiriler Kapsamında

10

- Ulusal Bildiriler Kapsamında

13

- Yayınlanmış Çeviriler Kapsamında

7

- Tezler Kapsamında

21

- Ders Notları Kapsamında

10

- Bilimsel Raporlar Kapsamında

6

- KTÜ Araştırma Fonu Projeleri Kapsamında

16

ULUSAL VE ULUSLARARASI ARAŞTIRMA PROJESİ ÜYELİKLERİ

9

STK’LAR KAPSAMINDAKİ DANIŞMANLIKLAR

1

STK’LAR KAPSAMINDAKİ KURUL ÜYELİĞİ

1

ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİKLER

4

TÜBİTAK PROJELERİ ve ÜNİVERSİTELERİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ’NDE HAKEMLİKLER

5

ULUSAL KİTAP, DERS NOTU ve DERGİ MAKALELERİ İÇİN HAKEMLİKLER, DANIŞMA VE BİLİM KURULU ÜYELİKLERİ

25

BİLİMSEL TOPLANTILARDA DANIŞMANLIKLAR

15

ALINAN TEŞVİK, TEŞEKKÜR VE ÖDÜLLER

9

MİLLİ KALKINMA PLANLARI KOMİSYON ÜYELİKLERİ

4

YÖNETTİĞİ LİSANSÜSTÜ TEZLER

14

- Biten Tezler

12

- Devam Eden Tezler

2

DOKTORA YETERLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİKLERİ

6

DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİKLERİ

5

YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİSİ ÜYELİKLERİ

16

DOKTORA TEZ JÜRİSİ ÜYELİKLERİ

1

VERDİĞİ DERSLER

49

- Lisans

15

- Lisans üstü

34

BİLDİRİLİ OLARAK KATILDIĞI ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİM. TOPLANTILAR

47

KATILDIĞI ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLAR TOPLANTILARI

5

KATILDIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-ORMAN FAKÜLTELERİ İSTİŞARE TOPLANTILARI

3

DAVETLİ VE İHTİYARİ OLARAK BİLDİRİSİZ KATILDIĞI BİLİMSEL TOPLANTILAR

67

BİLİMSEL TOPLANTILARDA OTURUM BAŞKANLIKLARI

14

DERGİ YAYIMCILIĞI VE DERGİ DANIŞMA KURULU ÜYELİĞİ

7

AKADEMİK ATAMA VE YÜKSELME HAKEMLİKLERİ

28

YAZILI VE SÖZLÜ BASINDAKİ ETKİNLİKLER

59

- Radyo

12

- TV

3

- Haber Ajansları

46

TOPLUMSAL, İKTİSADİ, KÜLTÜREL, TARİHİ, DİL VE EDEBİYAT ALANLARINDA OKUDUĞU KİTAPLARDAN BAZILARI

87

 

 

 

Son Haberler

 05.06.2020 tarihi itibari ile bilimlik (akademik) birikim özet dosyamız güncellenmiş bulunmaktadır.

 *************

Seçim Programımızın Özetine buradan ulaşabilirsiniz...

*************

AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Türker Radyo 08'e konuk oldu

 Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi'nde  2008-2011 yılları arasında yürüttüğü Dekanlık görevindeki başarıları ile Artvinlilerin hafızlarına kazınarak gönüllerinde taht kuran ve 14 Ağustos 2012 tarihinde yapılacak Rektörlük Seçimi öncesinde de aday olan  Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  Radyo 08'in stüdyo konuğu oldu.

 8 Ağustos Çarşamba günü saat 10.30'da FM 91.00 Mhz frekansından canlı yayınlanan ve 08 Haber Gazetesi Başyazarı Sami Özçelik'in sunucuğunu yaptığı programda Artvin Çoruh Üniversitesi Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker, adaylık sürecine ilişkin soruları cevaplayarak, projelerini anlattı. 

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde ortak akılla makule ulaşmak için Rektör Adayı olan, Artvin Orman Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker,  geçtiğimiz günlerde seçim programını “Ortak Akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde Makule Programı” adı altında kitap haline getirdi.

3 yıllık Dekanlık görevi süresince Artvin Orman Fakültesi'ni, Artvin Çoruh Üniversitesi'nin parlayan yıldızı haline getiren ve 20-22 Mayıs 2010 tarihlerinde III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi'nin Artvin ilinde düzenlenmesinde emeği geçen AÇÜ Rektör Adayı Prof. Dr. Mustafa Fehmi Türker'in, konuk olduğu radyo programı www.08haber.com internet sitesinden de canlı olarak dinlenebildi.

Söyleşiyi dinleyebilmek için tıklayınız...

 *************

"ORTAK AKIL İLE ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİNDE MÂKULE" adlı seçim programımızın son halini ihtiva eden kitapçığı basılmıştır (30 Temmuz 2012).

Aynı ada sahip olan seçim programımız, bu ağ sayfamızda yayınlanarak öğretim üye ve yardımcılarımızın e-mektup adreslerine yollanıp değerlendirmelerine tabi tutulmuş ve neticede ortak akıl ile ürettiğimiz seçim programımızın son haline ulaşılmıştır.

*************

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Temmuz 2012)

Saygıdeğer Basın Mensupları,

Bilindiği üzere, 16 Haziran 2012 tarihinde Artvin’de yapmış olduğumuz kahvaltılı basın toplantısı ile, 09.08.2012 tarihinde Artvin Çoruh Üniversitesinde yapılacak “Rektör Adaylarını Belirleme Seçimleri”ne, rektör adayı olarak katılacağımızı aracılığınızla kamuoyuna duyurmuştuk.

Yine aynı toplantıda, “Ortak Akıl İle Artvin Çoruh Üniversitesi’nde Makule” adlı seçim programımızı da sizlere kitapçık ve sunu araçları yardımı ile sunmuş ve toplantıyı soru-cevap faslı ile, etkin ve verimli bir şekilde tamamlamıştık.

Artvin Çoruh Üniversitesi’ne ve Artvin’e kazanç sağlayacağına inandığımız ve AÇÜ Orman Fakültesi’nde ibadet aşkı ile ürettiklerimizi, bu sefer de üniversite düzeyinde gerçekleştirmek için çıktığımız bu yolda, hassas gayretlerimizi sürdürmekteyiz.

Rektörlük süreci bilindiği üzere; ilk basamakta yrd. doç., doç. ve prof. unvanlı üniversite öğretim elemanlarının oylaması ile belirlenen ve sıralanan altı adayın, ikinci aşamada Yükseköğretim Kurulu’nda adayların mülakata katılması neticesinde üçe düşürülmesi ve son aşamada da Cumhurbaşkanlığı makamının üç adaydan birini ataması ile, yönetilmektedir.

Bu süreçte seçimlerin demokratik, adil ve ahlaki (etik) ilkelere uygun olarak yaşanması için, seçimlere altı ay kala seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan öğretim üyesi alımına çıkılmamakta ve YÖK de geliştirdiği teamül ile buna izin vermemektedir.

Hal böyle olmakla birlikte, seçimlere sadece 33 gün kala, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü’nün “14 yeni seçmen” anlamına da gelen on dört yardımcı doçent ilanına çıkması, “9 Ağustos”ta yapılacak seçimlere gölge düşürme intibaı vermiş, seçimlerin adil ve ahlaki (etik) bir iklimde yapılması hususunu örselemiş ve halihazırdaki 80 öğretim üyesi rakamı düşünüldüğünde, seçmen sayısında % 18 oranındaki bir çırpıdaki bu artış ile, seçimin eşit şartlarda sağlıklı bir yarış olması niteliğini zedelemiştir.

Şartlar ne olursa olsun, AÇÜ’ye ve Artvin’e ibadet aşkı ile hizmet etme arzumuzdan, yola çıktığımız ilk günkü gibi, Allah’ın izni ile hiçbir şey kaybetmiş değiliz.

En yakın iç paydaş olan AÇÜ’nün kıymetli öğretim üyelerine ve en yakın dış paydaş olan cefakâr Artvin halkına, sivil toplum kuruluşlarına ve kamuoyunun takdirlerine saygı ile arz ederim. 12.07.2012

 Prof. Dr. Mustafa Fehmi TÜRKER

 AÇÜ Rektör Adayı

 

 

 *************

BASIN TOPLANTIMIZ

16.06.2012 Cumartesi saat 10:30'da Artvin ili yazılı, sözlü ve görüntülü basın mensuplarına, ortak akıl ile Artvin Çoruh Üniversitesi'nde makule programımızı sunarak rektör adaylığımızı, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü yanı Varyant Lokantasında kahvaltılı basın toplantısında seçim programını kitapçık, bilgisayar sunusu ve soru cevap faslı yardımı ile açıklamış bulunmaktayız.

Basın toplantımıza, yerel ve yaygın basın kuruluşlarından olan TRT, Anadolu Ajansı, Artvin Gazeteciler Derneği, İHA, Show Tv, Çay Tv, 08 Haber, Artvin Post Gazetesi, Kafkas Sarp Gazetesi, Artvin Faal Gazeteciler Derneği, Serhad Artvin Gazetesi, Demokrat Çoruh Gazetesi, Dost Artvin Gazetesi ve Borçka 7 Mart Gazetesi'nin içinde yer aldığı muhabirler ve basın çalışanları katılmıştır.

Resimler için tıklayınız.

Seçim programımız açıklandı. Tam metne ulaşmak için tıklayınız.

Online Olanlar

We have 12 guests and no members online